KUULUTUS

 KESKUSTA-ALUEEN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN

NÄHTÄVILLÄOLON JATKAMINEN

 Parkanon kaupungissa on asetettu Keskusta-alueen oikeusvaikutteisesta osayleiskaavan valmistelu eli luonnosvaiheessa laaditut kaksi rakennemallitasoista vaihtoehtoa julkisesti nähtäville 23.11.2010 päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) kanssa MRL:n 63 § mukaisesti 13.12.2010 – 21.01.2011 väliseksi ajaksi Mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

 Nähtävillä oloa jatketaan yhdellä viikolla 28.1.2011 asti.

 Lisätietoja antavat:

Parkanon kaupunki; www.parkano.fi/ajankohtaista    

Jarmo Kyösti, puhelin  044-7865601, sähköposti jarmo.kyosti@parkano.fi

FCG Finnish Consulting Group Oy; projektipäällikkö Anne Koskela puh. 010 409 6315,

sähköposti anne.koskela@fcg.fi

 

MRL 62 §:n mukaisesti alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yleiskaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus antaa kirjalliset mielipiteensä kahdesta rakennemallivaihtoehdosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 28.1.2011 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, PL 14, 39701 PARKANO

 

KUTSU

 YLEISÖTILAISUUS KESKUSTA-ALUEEN OIKEUSVAIKUTTEISEN

OSALEISKAAVAN RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOISTA

 Parkanon kaupunki järjestää yleisötilaisuuden Keskusta-alueen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan rakennemallivaihtoehdoista.

Yleisötilaisuus pidetään Parkanon kaupungintalon valtuustosalissa tiistaina 18.1.2011 klo 18.00 alkaen, käyntiosoite: Parkanontie 37.

 Kaavoituslautakunta

Vertailuvaihtoehto 1. järviparkano.pdf

Vertailuvaihtoehto 2. jokiparkano.pdf

Rakennevaihtoehdot_selostus.pdf

OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma)_101208.pdf

AVE_raportti.pdf

Lähtotiedot_ja_tavoitteet.pdf

Palveluselvitys_raportti.pdf

Parkanon_rakennetut_kulttuuriympristöt.pdf