KUULUTUS

 KESKUSTA-ALUEEN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

 Parkanon kaupungissa kuulutetaan Keskusta-alueen oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta Rakennemallivaihtoehdot (kaavaluonnokset) osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen nähtäville. Suunnittelualueena on Parkanon kaupungin keskusta lähiympäristöineen.

 

Alueen pinta-ala on noin 30 km2. Alue kattaa keskustan asemakaavoitetun alueen ja pohjoisessa asemanseudun osayleiskaavaehdotusalueen. Idässä alue rajautuu Pitkäjärven itäpuolelle.

 Yleiskaavan valmistelu- eli luonnosvaiheessa on laadittu kaksi rakennemallitasoista vaihtoehtoa, jotka asetetaan 23.11.2010 päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) kanssa julkisesti nähtäväksi MRL:n 63 § mukaisesti 13.12.2010 – 21.01.2011 välisenä aikana Mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

 Huom! Kaupungintalo on suljettuna 23.12. -31.12.2010 sekä 7.1.2011.

 Lisätietoja antavat:

Parkanon kaupunki; www.parkano.fi/ajankohtaista    

Jarmo Kyösti, puhelin  044-7865601, sähköposti jarmo.kyosti@parkano.fi

FCG Finnish Consulting Group Oy; projektipäällikkö Anne Koskela puh. 010 409 6315, sähköposti anne.koskela@fcg.fi

 MRL 62 §:n mukaisesti alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yleiskaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus antaa kirjalliset mielipiteensä kahdesta rakennemallivaihtoehdosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 21.1.2011 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, PL 14, 39701 PARKANO

 Kaavoituslautakunta

Vertailuvaihtoehto 1. Järviparkano.pdf

Vertailuvaihtoehto 2. Jokiparkano.pdf

Rakennevaihtoehdot_selostus.pdf

OAS_(osallistumis- ja arviointisuunnitelma) 101208.pdf

AVE_raportti.pdf

Lähtotiedot_ja_tavoitteet.pdf

Palveluselvitys_raportti.pdf

Parkanon_rakennetut_kulttuuriympristö.pdf