Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on kemikaalilain (744/89) ja sen nojalla annettujen määräysten paikallinen valvonta ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien osalta. Parkanossa kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien valvonnasta vastaa paloviranomainen.