Parkanon kaupunki on aktiivinen alueellinen teollisuuden ja kaupan keskus,
joka luonnonympäristönsä ja liikenteellisen sijaintinsa hyödyntäen edistää
alueensa asukkaiden ja yritysten hyvinvointia.

Kaupungintalo kesä