K U U L U T U S

 Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Kallioniemen ranta-asemakaavaluonnos  sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 Ranta-asemakaavaluonnos koskee Parkanon kaupungin Kuivasjärven kylässä  sijaitsevia  tiloja Kallioniemi RN:o 2:20, Tyrkkölä RN:o 2:45 ja Mustoin Eräpyhä RN:o 2:46. Alue sijaitsee  Parkanon kaupungin keskustasta pohjoiseen Jalasjärven suuntaan Kuivasjärven itäpuolella Silorannan tien varrella. Etäisyys Parkanon keskustaan on noin   17-18 km.

 Kaavaluonnoksen tavoitteena on ratkaista alueen ranta-alueiden maankäyttö. Nykyiset lomarakennuspaikat merkitään kaavassa siihen tarkoitukseen ja emätilalle tulee uusia lomarakennuspaikkoja.

 Ranta-asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL:n 62 § ja MRA:n 30 § mukaisesti nähtävillä 17.9 – 16.10.2013 välisen ajan Parkanon kaupungin teknisen osaston ilmoitustaululla, 3. kerros.

 Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

                       Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      040 833 9275, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista (nähtävilläoloaikana)

 Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan 16.10.2013 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

                                            Parkanon kaupunki

                                           Kaavoituslautakunta

Kallioniemen_ranta-asemakaava.pdf

Kallioniemi_Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma.pdf