Parkanon kaupunki julistaa haettavaksi

KAKSI (2) TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKAA

Parkanon terveyskeskuksessa huolehditaan 7100 asukkaan perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Parkano kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Terveyskeskuksessa on digitaalinen röntgen, konsultoiva radiologi, jatkuva lääkäripäivystys jota hoidetaan ostopalveluna. Vuodeosasto on 42-paikkainen ja terveyskeskuslääkärin vakansseja on 6. Perusterveydenhuoltoa ei ole järjestetty väestövastuuperiaatteella. Käytössä on Mediatri potilastietojärjestelmä.

Kelpoisuusvaatimuksena on yleislääkärin oikeudet omaava laillistetun lääkärin pätevyys. Erikoistuminen yleislääketieteeseen katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärisopimuksen mukaan. Oman palkkatoivomuksen voi myös esittää.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virat täytetään 4 kuukauden koeajalla.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan viimeistään 15.10.2010 klo 15.00 mennessä osoitteella Parkanon kaupunki, perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, PL 14, 39701 Parkano.  Kuoreen merkintä ”virkahakemus”.
Lisätietoja antaa johtava lääkäri Matti Rajamäki, puh. 044–7865401 tai matti.rajamaki@parkano.fi

Parkanossa 13.09.2010
Perusturvaosasto