Parkanon kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi    

Kaksi (2) terveydenhuollon sihteerin toimea 

Terveydenhuollon sihteeri toimii mm:
– potilashallinnon toimistotehtävissä
– terveydenhuollon tietojärjestelmien pääkäyttäjänä
– erilaisten rekisterien ylläpitäjänä
– johdon sihteerinä

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva amk-tutkinto. Lisäksi hakijalta edellytetään vahvaa tietoteknistä osaamista, perusterveydenhuollon tuntemusta sekä kokemusta monipuolisista toimistotehtävistä. Käytössämme on Mediatri – potilastietojärjestelmä.

Valittavalta odotamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, järjestelmällisyyttä, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta sekä hyvää yhteistyökykyä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.  Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 18.9.2012 klo 15.00 mennessä osoitteella: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja toimista antaa laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi puh. 044-7865 421.

Parkanossa 4.9.2012
Perusturvaosasto