Parkanon kaupungissa Haapasen (2) kaupunginosassa sijaitsevan Kairolammen asemakaavan muutos ja asemakaavan laajennus asetetaan uudelleen nähtäville.

Asemakaavan muutos on Kairolammen kaava-alueen eteläisin osa-alue sekä pohjoispuolen palstalla oleva pieni länsikulmaan rajoittuva alue ja kaavamuutos koskee tiloja Pohjantie RN:o 4:310, Laksola RN:o 4:334, Lehtelä RN:o 4:377, Koivisto RN:o 4:25, Mäkirinta RN:o 4:144, Perämaa RN:o 4:301, Käenkoski V RN:o 4:211 ja Koskisenniska RN:o 4:379 sekä osia tiloista Ylikoski RN:o 4:372,  Majuri RN:o 4:382, Kaivopuisto RN:o 4:36 ja Vierikko RN:o 4:27.

Asemakaavan laajennus on pohjoisempana oleva Kurkiluomantiehen rajoittuva erillinen palsta (pieni osa asemakaavan muutosta) ja koskee osia tiloista Vierikko RN:o 4:27 ja Järvenpää RN:o 4:184.

 Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus sekä kaavaselostus ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti 29.9 – 29.10.2009 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

 Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta.

 Lisätietoja Kairolammen asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta sekä kaavaselostuksesta:

           Jarmo Kyösti, p 044 786 5601, sähköposti: etunimi.sukunimi@parkano.fi

 Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta pyydetään toimittamaan 29.10.2009 mennessä osoitteella, Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Parkanossa 29.9.2009

Ympäristölautakunta

Kairolammen asemakaavakartta

kairolampi_ehd_a3_290909

Asemakaavamääräykset

Kairolampi_merkinnat_290909