Parkanon kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi

JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänkuva koostuu sosiaalityön palveluprosessien, viranomaistehtävien
ja yhteistyön koordinoinnista eri toimijoiden kesken,viranhaltijapäätösten vahvistamisesta, lastenvalvojan tehtävistä sekä asiakastyöstä erityisesti lastensuojelun prosesseissa.

Kelpoisuusvaatimuksena johtavan sosiaalityöntekijän tehtävään on kelpoisuuslain 3 §:n
mukainen kelpoisuus. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 3 §). Esimieskoulutus ja/tai kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi. Tehtävässä menestyminen
edellyttää yhteistyötaitoja, joustavuutta, hyvää kirjallista ilmaisua sekä kykyä sopeutua muuttuviin työympäristöihin ja tiimeihin. Tarjoamme haasteellisen ja monipuolisen työn, tarpeenmukaisen perehdytyksen sekä osaavan työyhteisön tuen.

Valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä todistus rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskenteleville 504/2002). Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoiveensa.

Hakemus, ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa osoitteella Parkanon perusturvalautakunta, PL 14, 39701 Parkano.

Hakuaika päättyy 15.7.2015 klo 15.00.

Lisätietoja tehtävistä: Perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma p. 0447865301

palvelupäällikkö Terhi Halla-Seppälä p. 0447865311

Parkano 1.7.2015

Perusturvalautakunta