PARKANOLAISET YHDISTYKSET, NYT ON MAHDOLLISUUS KEHITTÄÄ YHDISTYKSENNE TOIMINTAA YHTEISTYÖSSÄ KAUPUNGIN KANSSA!

Parkanon kaupunki ja PIRKAN perhepalvelut –hanke käynnistävät kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisen. Parkanolaisilla yhdistyksillä on mahdollisuus osallistua kyselytutkimukseen, jonka tavoitteena on saada ensikäden tietoa siitä, millaisia vahvuuksia tai pulmia järjestöissä on ja millaista tukea kaupungilta toivotaan. Rahallisen tuen mahdollisuudet ovat rajalliset, joten nyt tavoitteena on pohtia myös muita tukemisen keinoja: yhteistiedotusta, yhteisiä koulutuksia jne.

Kyselylomakkeen voi hakea täytettäväksi joko kaupungintalon neuvonnasta tai tulostaa alla olevasta linkistä. Vastausaikaa on perjantaihin 29.10. saakka. Vastaukset toimitetaan kaupungin vapaa-aikatoimeen Elisa Vahosalmelle joko sähköpostilla osoitteeseen: elisa.vahosalmi@parkano.fi tai postilla kaupungin osoitteeseen tunnuksella ”järjestökysely”.

Järjestökyselylomake

PIRKAN perhepalvelut –hankkeen koordinaattori Merja Nordling tekee vastauksista koosteen, joka toimitetaan järjestöille. Kooste toimii vapaa-aikatoimessa pohjana järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiselle.

VASTAAMALLA VOITTE VAIKUTTAA!