PARKANON KAUPUNKI                                          ILMOITUS

Sivistyslautakunta

PL 14 39701 PARKANO                                             16.3.2017

 

ILMOITTAUTUMINEN 6-VUOTIAIDEN LASTEN ESIOPETUKSEEN ja TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN TOIMINTAKAUDEKSI 2017–2018

 

ESIOPETUS

Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo 9-13. Esiopetuksen toiminta-ajat noudattavat sivistyslautakunnan hyväksymää varhaiskasvatuksen esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmaa.                   

6-vuotiaiden lasten maksuton ESIOPETUS toteutetaan Parkanossa päiväkodeissa.

Esiopetusta järjestetään

Kallion päiväkodin esiopetusryhmässä

Kuttikallion päiväkodin alaisissa esiopetusryhmissä

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu sähköisellä hakemuksella, mikä löytyy Parkanon kaupungin nettisivuilta kohdasta lomakkeet.

 jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tulee tulotiedot toimittaa erikseen päivähoitotoimistoon, muutoin maksu määräytyy korkeimman varhaiskasvatusmaksun mukaan

tarkemmat ohjeet tarvittavista liitteistä tuloselvityslomakkeessa

esikoululaisilla on mahdollisuus kuljetukseen, jos yhdensuuntainen matka ylittää yli 5km, eikä lapsi tarvitse täydentävää varhaiskasvatusta ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen

 

JOS LAPSELLA ON MYÖS ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN VARHAISKASVATUKSEN TARVE, VOIDAAN HÄNELLE SAMALLA SÄHKÖISELLÄ ESIOPETUS-ILMOITTAUTUMISELLA HAKEA MYÖS VARHAISKASVATUSPAIKKAA. MAHDOLLISET HAKEMUKSEN LIITEET (mm. perheiden tulotiedot) TOIMITETAAN KAUPUNGINTALOLLE PÄIVÄHOITOTOIMISTOON TAI NEUVONTAAN 30.4.2017 MENNESSÄ.

Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta puh. 044-7865 530, sarita.rajamaki@parkano.fi, 044-7865 511 jaana.mansikkaviita@parkano.fi

Yksityisten perhepäivähoitajien ilmoitusvelvollisuus

Varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaan yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään siitä ilmoituksen sivistyslautakunnalle viimeistään kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta, yksityisenä hoitajana jo tällä hetkellä toimiva

 

Ilmoitus tehdään päivähoitotoimistoon puh. 044- 7865 502

 

Parkanossa 16.3.2017                                                                         Sivistyslautakunta