ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUUN PARKANOSSA LUKUVUONNA 2016–2017

1. Peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki v. 2009 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee viipymättä toimittaa sitä koskeva hakemuksensa kaupunginviraston koulutoimistoon.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja
tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Huoltajan, joka haluaa tarjota kouluun vuoden 2009 jälkeen syntyneen lapsen, tulee hankkia lapsen kouluvalmiudesta psykologin todistus yksityisesti omalla kustannuksellaan. Kouluun ottamisen ehtona on
lisäksi, että koulun ensimmäisellä luokalla on tilaa.

Mikäli huoltaja arvelee lapsensa tarvitsevan erityisopetusta heikon kuulon, näön tai muiden tähän
verrattavien syiden vuoksi, kehotetaan siitä ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan.

Tarvittaessa lapselle voidaan tehdä kouluvalmiustesti. Tiedustelut valmiustesteistä perheneuvola,
puh. 044 786 5319 tai koulupsykologi 044 786 5324.

2. Ilmoittautuminen tapahtuu siihen kouluun, jonka oppilaaksi huoltaja haluaa lapsen sijoittaa (ns. lähikoulu).

3. Ilmoittautumispäivä on tiistaina 9.2.2016, Keskustan koulussa klo 12 – 17, Pohjois-Parkanon koulussa klo 8.45 – 9.30.

Parkanon seurakunnassa kirjoilla olevat eivät tarvitse virkatodistusta, eivätkä myöskään väestörekisteriin merkityt; muiden tulee liittää virkatodistus ilmoittautumislomakkeeseen.

Jos huoltajalla ei ole mahdollisuutta suorittaa ilmoittautumista koululla henkilökohtaisesti, on kaikilta kouluilta ja koulutoimistosta saatavana ilmoittautumislomakkeita. Lomake on huolellisesti täytettynä palautettava asianomaiselle koululle tai koulutoimistoon 10.2. mennessä.

4. Kaikki kouluun tulevat uudet oppilaat on pyrittävä ilmoittamaan kouluun yllämainittuun ajankohtaan mennessä. Tämän jälkeen esim. paikkakunnalle muuttavat ilmoittautuvat koulutoimistoon. Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas muuttaa paikkakunnalta ennen koulun alkua, pyydetään tästä ilmoittamaan koulutoimistoon.

5. Kouluilla kevään aikana järjestettävistä uusien oppilaiden kouluun tutustumispäivistä koulut ilmoittavat kirjoittautumisen yhteydessä.

6. Pohjois-Parkanon koulun esiopetukseen (6-vuotiaat) ilmoittaudutaan ti 9.2. tai puhelimitse 044-7865552 Raitinpää Juha. Koulun osoite on Vatajantie 191, 39750 Kuivasjärvi

7. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulun alkaessa Keskustan koulun tiloissa ensisijaisesti 1.- ja 2. vuosiluokan oppilaille klo 13-17 välisenä aikana.

Koululaisten aamuhoito järjestetään päivähoitona Kuttikallion päiväkodissa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee hakea kaupungintalon neuvonnasta tai koulutoimistosta saatavalla lomakkeella 31.3.2016 mennessä. Hakemukset palautetaan koulutoimistoon.

Parkanossa 21.1.2016 Sivistyslautakunta