PARKANON KAUPUNKI

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUUN PARKANOSSA LUKUVUONNA 2017–2018

Peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki v. 2010 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee viipymättä toimittaa sitä koskeva hakemuksensa kaupunginviraston koulutoimistoon.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Huoltajan, joka haluaa tarjota kouluun vuoden 2010 jälkeen syntyneen lapsen, tulee hankkia lapsen kouluvalmiudesta psykologin todistus yksityisesti omalla kustannuksellaan. Kouluun ottamisen ehtona on lisäksi, että koulun ensimmäisellä luokalla on tilaa.

Mikäli huoltaja arvelee lapsensa tarvitsevan erityisopetusta heikon kuulon, näön tai muiden tähän verrattavien syiden vuoksi, kehotetaan siitä ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan.

Tarvittaessa lapselle voidaan tehdä kouluvalmiustesti. Tiedustelut valmiustesteistä perheneuvola, puh. 044 786 5319 tai koulupsykologi 044 786 5324.

Ilmoittautumispäivä on tiistaina 14.2.2017, Kaupungintalolla valtuustosalissa klo 12 – 17. HUOM!

Parkanon seurakunnassa kirjoilla olevat eivät tarvitse virkatodistusta, eivätkä myöskään väestörekisteriin merkityt; muiden tulee liittää virkatodistus ilmoittautumislomakkeeseen.

Jos huoltajalla ei ole mahdollisuutta suorittaa ilmoittautumista henkilökohtaisesti yllä mainittuna päivänä, on koulutoimistosta saatavana ilmoittautumislomakkeita. Lomake on huolellisesti täytettynä palautettava koulutoimistoon 15.2.2017 mennessä.

Kaikki kouluun tulevat uudet oppilaat on pyrittävä ilmoittamaan kouluun yllämainittuun ajankohtaan mennessä. Tämän jälkeen esim. paikkakunnalle muuttavat ilmoittautuvat koulutoimistoon. Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas muuttaa paikkakunnalta ennen koulun alkua, pyydetään tästä ilmoittamaan koulutoimistoon.

Koululla kevään aikana järjestettävästä uusien oppilaiden kouluun tutustumispäivästä koulu ilmoittaa kirjoittautumisen yhteydessä.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulun alkaessa Keskustan koulun tiloissa ensisijaisesti 1.- ja 2. vuosiluokan oppilaille klo 13-17 välisenä aikana.

Koululaisten aamuhoito järjestetään päivähoitona Kuttikallion päiväkodissa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee hakea kaupungintalon neuvonnasta tai koulutoimistosta saatavalla lomakkeella 31.3.2017 mennessä. Hakemukset palautetaan koulutoimistoon.

 

Parkanossa 26.1.2017                                                     Sivistyslautakunta