PARKANON KAUPUNKI

 

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUUN PARKANOSSA LUKUVUONNA 2013–2014

 

1. Peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki v. 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee viipymättä toimittaa sitä koskeva hakemuksensa kaupunginviraston koulutoimistoon.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Huoltajan, joka haluaa tarjota kouluun vuoden 2006 jälkeen syntyneen lapsen, tulee hankkia lapsen kouluvalmiudesta psykologin todistus yksityisesti omalla kustannuksellaan. Kouluun ottamisen ehtona on lisäksi, että koulun ensimmäisellä luokalla on tilaa.

Mikäli huoltaja arvelee lapsensa tarvitsevan erityisopetusta heikon kuulon, näön tai muiden tähän verrattavien syiden vuoksi, kehotetaan siitä ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan.

Tarvittaessa lapselle voidaan tehdä kouluvalmiustesti. Tiedustelut valmiustesteistä kasvatus- ja perheneuvontaan, puh. 044 786 5318/psykologi tai 044 786 5319.

2. Ilmoittautuminen tapahtuu siihen kouluun, jonka oppilaaksi huoltaja haluaa lapsen sijoittaa (ns. lähikoulu).

3. Ilmoittautumispäivä on torstaina 7.2.2013, Keskustan koulussa klo 12 – 17, Pohjois-Parkanon koulussa klo 8.45 – 9.30.

Parkanon seurakunnassa kirjoilla olevat eivät tarvitse virkatodistusta, eivätkä myöskään väestörekisteriin merkityt; muiden tulee liittää virkatodistus ilmoittautumislomakkeeseen. Jos huoltajalla ei ole mahdollisuutta suorittaa ilmoittautumista koululla henkilökohtaisesti, on kaikilta kouluilta ja koulutoimistosta saatavana ilmoittautumislomakkeita. Lomake on huolellisesti täytettynä palautettava asianomaiselle koululle tai koulutoimistoon 8.2. mennessä.

4. Kaikki kouluun tulevat uudet oppilaat on pyrittävä ilmoittamaan kouluun yllämainittuun ajankohtaan mennessä. Tämän jälkeen esim. paikkakunnalle muuttavat ilmoittautuvat koulutoimistoon. Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas muuttaa paikkakunnalta ennen koulun alkua, pyydetään tästä ilmoittamaan koulutoimistoon.

5. Kouluilla kevään aikana järjestettävistä uusien oppilaiden kouluun tutustumispäivistä koulut ilmoittavat kirjoittautumisen yhteydessä.

6. Pohjois-Parkanon kyläkoulun esiopetukseen (6-vuotiaat) ilmoittaudutaan to 7.2. tai puhelimitse 0400-666121 Malmberg Maarit. Koulun osoite on Vatajantie 191, 39750 Kuivasjärvi 

 

Parkanossa 24.1.2013                                                     Sivistyslautakunta