PARKANON KAUPUNKI                                          ILMOITUS

Sivistyslautakunta

PL 14 39701 PARKANO                                             7.2.2013

 

ILMOITTAUTUMINEN 6-VUOTIAIDEN LASTEN ESIOPETUKSEEN, LASTEN PÄIVÄHOITOON JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Toimintakaudeksi 2013-2014

ESIOPETUS

Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo 9-13.  Esiopetuksen toiminta-ajat noudattavat sivistyslautakunnan hyväksymää päivähoidon esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmaa.       

6-vuotiaiden lasten maksuton ESIOPETUS toteutetaan Parkanossa päiväkodeissa sekä Pohjois-Parkanon kyläkoulussa.

Päivähoidon esiopetusta järjestetään

Kallion päiväkodin esiopetusryhmässä

Uuden päiväkodin alaisissa esiopetusryhmissä:

                      Menninkäinen (Keskustan koululla)

                      Vanha Kirjasto 1+2 (Yhteiskoululla)

 

Ilmoittautuminen päivähoidon esiopetukseen tapahtuu päivähoitohakemuksella, joita saa hoitopaikoista, päivähoitotoimistosta ja kaupungintalon neuvonnasta.

 

* hakemukseen liitetään selvitykset perheen tuloista, jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa

* tarkemmat ohjeet tarvittavista liitteistä hakulomakkeen mukana

* esikoululaisilla on mahdollisuus kuljetukseen, jos yhdensuuntainen matka ylittää yli 5km, eikä lapsi tarvitse päivähoitoa ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen

 

Lasten päivähoito

Päivähoitopaikat ovat ns. jatkuvan haun alaisia. Päivähoitopaikkaa koskeva hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, jotta oikeus paikkaan on varmistettu. Mikäli hoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin paikka tarvitaan.

 

1.8.2013 alkaen päivähoitoa tarjotaan Kallion päiväkodissa 3-6-vuotiaille lapsille, Uudessa päiväkodissa 1-5-vuotiaille sekä perhepäivähoidossa 1-5-vuotiaille lapsille.

Päivähoidossa jo olevien lasten hakemukset jaetaan hoitopaikkojen toimesta huoltajille uudistamista varten.

MYÖS MAKSUPÄÄTÖKSET TARKISTETAAN 1.8.2013 ALKAEN JA TÄMÄNHETKISET TULOTIEDOT TULEE TOIMITTAA HAKEMUSTEN YHTEYDESSÄ 31.3.2013 MENNESSÄ. Maksumuutoksiin liittyvistä asioista tiedotamme hoitopaikkojen kautta kevään aikana tarkemmin.

 

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulun alkaessa Keskustan koulun tiloissa ensisijaisesti 1.-ja 2.vuosiluokan oppilaille klo 13-17 välisenä aikana.

Koululaisten iltapäivätoimintaa tulee hakea kaupungintalon neuvonnasta tai päivähoitotoimistosta saatavalla lomakkeella 31.3.2013 mennessä. Hakemukset palautetaan päivähoitotoimistoon.

 

KAIKKI HAKEMUKSET PALAUTETAAN LIITTEINEEN (mm. päivähoitoa tarvitsevien perheiden tulotiedot) KAUPUNGINTALOLLE PÄIVÄHOITOTOIMISTOON TAI NEUVONTAAN 31.3.2013 MENNESSÄ

 

Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta puh.044-7865 502, jenni.alppi@parkano.fi, 044-7865 511 jaana.mansikkaviita@parkano.fi

 

Yksityisten perhepäivähoitajien ilmoitusvelvollisuus

Päivähoitolain 28 §:n mukaan yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään siitä ilmoituksen sivistyslautakunnalle

* viimeistään kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta

* yksityisenä hoitajana jo tällä hetkellä toimiva

Ilmoitus tehdään päivähoitotoimistoon puh. 044- 7865 502

 

Parkanossa 7.2.2013                                                                          Sivistyslautakunta