ILMOITTAUTUMINEN 6-VUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUKSEEN

Toimintakaudeksi 2010-2011

Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on 8:30–12:30, kuljetusoppilailla 9-13. Esiopetuksen loma-ajat noudattavat sivistyslautakunnan hyväksymää päivähoidon esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmaa.          

6-vuotiaiden lasten maksuton ESIOPETUS toteutetaan Parkanossa päiväkodeissa sekä Pohjois-Parkanon kyläkoulussa.

Päivähoidon esiopetusta järjestetään:  Veitikan, Kallion ja Sinilinnun kokopäiväryhmissä ja Veitikan puolipäiväryhmässä.

Ilmoittautuminen tapahtuu päivähoitohakemuksella, joita saa hoitopaikoista, päivähoitotoimistosta ja kaupungintalon neuvonnasta.

* hakemukseen liitetään selvitykset perheen tuloista, jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa

* tarkemmat ohjeet tarvittavista liitteistä hakulomakkeen mukana

esikoululaisilla on mahdollisuus kuljetukseen, jos yhdensuuntainen matka ylittää yli 5km, eikä lapsi tarvitse päivähoitoa ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen

LASTEN PÄIVÄHOITO

Päivähoitopaikat ovat ns. jatkuvan haun alaisia. Päivähoitopaikkaa koskeva hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, jotta oikeus paikkaan on varmistettu. Mikäli hoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin paikka tarvitaan.

Päivähoidossa jo olevien lasten hakemukset jaetaan hoitopaikkojen toimesta huoltajille uudistamista varten.

HAKEMUKSET PALAUTETAAN KAUPUNGINTALOLLE PÄIVÄHOITOTOIMISTOON TAI NEUVONTAAN 31.3.2010 MENNESSÄ.

Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen päällikkö Jenni Alpilta puh.044 -7865 351.

Yksityisten perhepäivähoitajien ilmoitusvelvollisuus

Päivähoitolain 28 §:n mukaan yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään siitä ilmoituksen perusturvalautakunnalle

* viimeistään kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta

* yksityisenä hoitajana jo tällä hetkellä toimiva

Ilmoitus tehdään päivähoitotoimistoon päivähoidon johtajalle, puh. 040 7865 351

Parkanossa 18.2.2010                                                                   

Sivistyslautakunta