PARKANON KAUPUNKI                                   ILMOITUS

Sivistyslautakunta

PL 14 39701 PARKANO                                   29.1.2015

ILMOITTAUTUMINEN 6-VUOTIAIDEN LASTEN ESIOPETUKSEEN, LASTEN PÄIVÄHOITOON JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN Toimintakaudeksi 2015-2016

ESIOPETUS

Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo 9-13. Esiopetuksen toiminta-ajat noudattavat sivistyslautakunnan hyväksymää päivähoidon esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmaa.

6-vuotiaiden lasten maksuton ESIOPETUS toteutetaan Parkanossa päiväkodeissa sekä Pohjois-Parkanon koulussa.

Päivähoidon esiopetusta järjestetään;

Kallion päiväkodin esiopetusryhmässä

Kuttikallion päiväkodin alaisissa esiopetusryhmissä:

                                                              Menninkäinen (Keskustan koululla)

                                                              Esiopetusryhmä (paikka avoin)

Ilmoittautuminen päivähoidon esiopetukseen tapahtuu päivähoitohakemuksella, joita saa
hoitopaikoista, päivähoitotoimistosta ja kaupungintalon neuvonnasta.

1) hakemukseen liitetään selvitykset perheen tuloista, jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa

2) tarkemmatohjeet tarvittavista liitteistä hakulomakkeen mukana

3) esikoululaisilla on mahdollisuus kuljetukseen, jos yhdensuuntainen matka ylittää yli 5km, eikä lapsi tarvitse päivähoitoa ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen

LASTEN PÄIVÄHOITO

Päivähoitopaikat ovat ns. jatkuvan haun alaisia. Päivähoitopaikkaa koskeva hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, jotta oikeus paikkaan on varmistettu. Mikäli hoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin paikka tarvitaan.

Päivähoitoa tarjotaan Kallion päiväkodissa 3-6-vuotiaille lapsille, Kuttikallion päiväkodissa 1-5-vuotiaille sekä perhepäivähoidossa 1-5-vuotiaille lapsille. Päivähoidossa jo olevien lasten hakemukset jaetaan hoitopaikkojen toimesta huoltajille uudistamista varten.

MYÖS MAKSUPÄÄTÖKSET TARKISTETAAN 1.8.2015 ALKAEN JA TÄMÄNHETKISET TULOTIEDOT TULEE TOIMITTAA HAKEMUSTEN YHTEYDESSÄ 31.3.2015 MENNESSÄ.

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulun alkaessa Keskustan koulun tiloissa ensisijaisesti 1.-ja
2.vuosiluokan oppilaille klo 13-17 välisenä aikana.

Koululaisten iltapäivätoimintaa tulee hakea kaupungintalon neuvonnasta tai päivähoitotoimistosta saatavalla lomakkeella 31.3.2015 mennessä. Hakemukset palautetaan päivähoitotoimistoon.

KAIKKI HAKEMUKSET PALAUTETAAN LIITTEINEEN (mm. päivähoitoa tarvitsevien perheiden
tulotiedot) KAUPUNGINTALOLLE PÄIVÄHOITOTOIMISTOON TAI NEUVONTAAN 31.3.2015 MENNESSÄ

Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta puh. 044-7865 530, sarita.rajamaki@parkano.fi , 044-7865
511 jaana.mansikkaviita@parkano.fi

Yksityisten perhepäivähoitajien ilmoitusvelvollisuus

Päivähoitolain 28 §:n mukaan yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten
päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään siitä ilmoituksen sivistyslautakunnalle

a) viimeistään kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta

b) yksityisenä hoitajana jo tällä hetkellä toimiva

Ilmoitus tehdään päivähoitotoimistoon puh. 044- 7865 502

Parkanossa 29.1.2015                                                                     Sivistyslautakunta