PARKANON KAUPUNKI                                       ILMOITUS  

Sivistyslautakunta

PL 14 39701 PARKANO                                       15.3.2016

ILMOITTAUTUMINEN 6-VUOTIAIDEN LASTEN ESIOPETUKSEEN JA VARHAISKASVATUKSEEN TOIMINTAKAUDEKSI 2016–2017

ESIOPETUS

Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo 9-13. Esiopetuksen toiminta-ajat noudattavat sivistyslautakunnan hyväksymää varhaiskasvatuksen esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmaa.

6-vuotiaiden lasten maksuton ESIOPETUS toteutetaan Parkanossa päiväkodeissa sekä Pohjois-Parkanon koulussa.

Esiopetusta järjestetään

Kallion päiväkodin esiopetusryhmässä

Kuttikallion päiväkodin alaisissa esiopetusryhmissä

Pohjois-Parkanon koulussa (ilmoittautuminen suoraan koululle)

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu sähköisellä hakemuksella, mikä löytyy Parkanon kaupungin
nettisivuilta.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, tulee tulotiedot toimittaa
erikseen päivähoitotoimistoon, muutoin maksu määräytyy korkeimman päivähoitomaksun mukaan

Tarkemmat ohjeet tarvittavista liitteistä tuloselvityslomakkeessa.

Esikoululaisilla on mahdollisuus kuljetukseen, jos yhdensuuntainen matka ylittää yli 5km, eikä
lapsi tarvitse päivähoitoa ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen.

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatus ovat ns. jatkuvan haun alaista. Varhaiskasvatusta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan, jotta oikeus paikkaan on varmistettu. Mikäli tarve varhaiskasvatukseen kuitenkin johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin paikka tarvitaan.

Varhaiskasvatusta tarjotaan Kallion päiväkodissa 3-6-vuotiaille lapsille, Kuttikallion päiväkodissa 1-5-vuotiaille sekä perhepäivähoidossa 1-5-vuotiaille lapsille.

Myös paikan vaihdosta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake.

HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEEN TEHDÄÄN SÄHKÖISELLÄ LOMAKKEELLA, JOKA LÖYTYY PARKANON KAUPUNGIN NETTISIVUILTA KOHDASTA LOMAAKKEET. MAHDOLLISET HAKEMUKSEN LIITEET (mm. perheiden tulotiedot) TOIMITETAAN KAUPUNGINTALOLLE PÄIVÄHOITOTOIMISTOON TAI NEUVONTAAN 30.4.2016 MENNESSÄ.

KAIKKIEN MAKSUPÄÄTÖKSET TARKISTETAAN 1.8.2016 ALKAEN JA TÄMÄNHETKISET TULOTIEDOT TULEE TOIMITTAA 30.4.2016 MENNESSÄ.

Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta

puh. 044-7865 530, sarita.rajamaki@parkano.fi , 044-7865 511 jaana.mansikkaviita@parkano.fi

 

Yksityisten perhepäivähoitajien ilmoitusvelvollisuus

Varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaan yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään siitä ilmoituksen sivistyslautakunnalle

– viimeistään kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta

– yksityisenä hoitajana jo tällä hetkellä toimiva

Ilmoitus tehdään päivähoitotoimistoon puh. 044- 7865 502

Parkanossa
15.3.2016                                                                                             Sivistyslautakunta