Huutokauppa- ja rakentamisehdot

Huutokauppa pidetään Parkanon Urheilutalolla,
Niementie 10, 39700 Parkano 20.3.2016.

Huutokaupattavat tontit ovat

3084-3, pinta-ala 1124 m2, pohjahinta 0 €    (Mäkiviinikan alue, Jullenkuja)

7028-1, pinta-ala 2812 m2, pohjahinta 30.000 €   (Pentinrannan alue, Alanderinkaari)

Kohteet ovat katsottavissa Parkanon kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.parkano.fi.
Katso linkit  tämän sivun alareunassa

Ostajan tulee suorittaa huutomaksu, joka on 3000 €, kuitenkin enintään kauppahinta,
huutokauppapaikalla.

Loppumaksu + tontin lohkomismaksu (870,00 € / 970,00 €) huudetusta tontista
tulee suorittaa 7 päivän kuluessa, kun kaupunginvaltuuston kaupan hyväksymistä
tarkoittava päätös on saanut lainvoiman.
Tontin omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle heti, kun kaupan hyväksymistä
tarkoittava päätös on saanut lainvoiman ja kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Kun tontti on siirtynyt virallisesti ostajalle, sitoutuu ostaja aloittamaan rakentamisen
kahden (2) ja saattamaan valmiiksi viiden (5) vuoden kuluessa asemakaavan,
rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakennuksen.
Rakennettavan rakennuksen tulee olla kerrosalaltaan vähintään 120 m2.

Tontilla saa tehdä ainoastaan tontille aiotun rakennuksen suunnitteluun liittyviä maastotöitä,
ennen kuin tontille myönnetty rakennuslupa on saanut lainvoiman ja omistus- ja hallintaoikeus
on siirtynyt ostajalle.

Mikäli ostaja laiminlyö rakentamisvelvollisuuden, jää tontti sekä kauppahinta joko kokonaan
tai osittain kaupungille, ellei kaupunki perustellusta syystä toisin päätä.

Ostaja ei saa luovuttaa tonttia kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin suostumusta.

Mikäli ostaja kuitenkin luovuttaa kiinteistön sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen,
ostaja on velvollinen suorittamaan Parkanon kaupungille sopimussakkona varsinaisen kauppahinnan
suuruisen määrän kaksinkertaisena, ellei Parkanon kaupunki vapauta ostajaa joko
kokonaan tai osittain sopimussakon suorittamisesta.

Huutokaupattaviin tontteihin ei saa mitään alennuksia.

28.1.2016

Kaavoituslautakunta

Mäkiviinikan alue kuva Pentinrannan alue kuva
Mäkiviinikan alue, huutokaupattava  tontti merkitty kuvaan Pentinrannan alue, huutokaupattava tontti merkitty kuvaan
Mäkiviinikan alueen asemakaavamääräykset Pentinrannan asemakaavamääräykset
 Katso video Mäkiviinikan alueesta  Katso video Pentinrannan alueesta

Huutokauppakohteet kartalla

kartta

 

Tiedustelut:

Tekninen johtaja
Jarmo Kyösti 044 7865 601
jarmo.kyosti@parkano.fi

Maanmittausinsinööri
Olli-Pekka Mikkonen 044 7865 610
olli-pekka.mikkonen@parkano.fi