HAJA-ASUTUSALUEEN OPASKARTAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Päivitetty ehdotus Parkanon kaupungin haja-asutusalueen opaskartasta asetetaan nähtäville 8.2. – 9.3.2018 väliseksi ajaksi Parkanon kaupungin mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululle (kaupungintalon 3. kerros) sekä Parkanon kaupungin verkkosivuille;

Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista  

Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Uusien teiden nimet on merkitty luonnokseen punaisella fontilla, jotta ne erottuvat jo olevista teiden nimistä.

Mahdolliset mielipiteet ja teiden nimiehdotukset pyydetään lähettämään 9.3.2018 mennessä  kirjallisena tekniselle lautakunnalle (kuoreen merkintä opaskartta) osoite: PL 14, 39701 PARKANO  tai sähköpostilla kaupunki@parkano.fi .

Tekninen lautakunta

Haja-asutusalueen opaskarttaehdotus