Häiriöitä vedenjakelussa 21.9.2017

Parkanon keskustan alueella (Pahkala) on häiriöitä vedenjakelussa 21.9.2017.
Arvioitu korjaustyön kesto on klo 8.00-16.00 välinen aika.

Verkostossa esiintyy ilmoitettuna ajankohtana painekatkoksia, painevaihtelua sekä mahdollisesti myös samentumaa.
Pahoittelemme häiriöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa vesihuoltolaitoksen päivystäjä p. 044 7865 777  tai maanrakennusmestari
Mika Toropainen p. 044 7865 633.

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitos

 

Ammattikoulutukseen ehtii vielä hakea

Parkanossa opinnot suoritetaan pitkälle työpaikoilla

Parkanossa annettavaan kone- ja tuotantotekniikan koulutukseen sekä lähihoitajaopintoihin voi vielä hakea. Saskyn järjestämiin koulutuksiin haetaan nyt syksyllä ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitoksiin. Opiskelemaan voivat hakea sekä nuoret että aikuiset.

Metallissa on töitä

– Parkanon ja Kihniön metalliyrityksistä tulee nyt viestiä, että koneistajille, levyseppähitsaajille ja monipuolisille metallialan osaajille on töitä. Metallialan koulutukseen kannattaa siis lähteä, toteaa opinto-ohjaaja Tarja Perolainen Ammatti-instituutti Iisakista.  

Hän kertoo Parkanon olevan edelläkävijä siinä, kuinka tiiviissä yhteistyössä koulutus toteutetaan yritysten kanssa. Tällä hetkellä työpaikoilla suoritetaan noin puolet opinnoista, tulevaisuudessa vielä isompi osa.

– Tämä lisää selvästi opiskelijoiden työllistymistä. He kiinnittyvät työssäoppimispaikkoihinsa ja pystyvät näyttämään siellä osaamisensa. Työnantajille hyöty on se, että he pystyvät kouluttamaan työssäoppijasta osaajan juuri omiin tarpeisiinsa.

Myös laatu- ja tuotantopäällikkö Miiro Kuusikko FennoSteel Oy:stä vakuuttaa, että tarpeita osaajille on koko ajan. Erityisesti pulaa on tekijöistä, joiden osaaminen on ajan tasalla. Siksi opiskelijoita otetaan mielellään työssäoppimaan.

– Meillä esimerkiksi robotit lisääntyvät koko ajan, joten arvostamme niiden käytön osaamista. Suunnittelemmekin ammattikoulun kanssa parhaillaan yhteistyökuviota, jossa meillä jo oleva robotti saataisiin opiskelijoiden käyttöön. Myös ammattikorkeakoulujen kanssa käydään keskusteluja, jotta koko ajan automatisoituvaan tuotantoon saataisiin hyviä yhteistyöhankkeita.

FennoSteel on mukana myös muutamien muiden metallialan yritysten kanssa lupaamassa metallin opiskelijoille kesäksi töitä. Lisäksi yritykset lahjoittavat yhdessä kannettavat tietokoneet kaikille alan opintonsa Parkanon Iisakissa aloittaville.

Lähihoitajat tiiviisti työelämässä

– Tuskin mistään löytyy myöskään lähihoitajakoulutusta, jossa yhteistyö työpaikkojen kanssa olisi näin tiivistä. Lähihoitajakoulutuksen opiskelutilat ovat terveyskeskuksen neljännessä kerroksessa, ja opinnot toteutetaan yhteistyössä Kolmostien Terveyden, Parkanon kaupungin sekä muiden lähialueen hoitopalvelutoimijoiden kanssa, miettii Tarja Perolainen.

Sekin on harvinaista, että lähihoitajaopiskelijat menevät jo ensimmäisen vuoden marras-joulukuulla työssäoppimaan ja suorittavat puolet opinnoistaan työpaikoilla. Tämä näkyi viime kesänä siinä, että kaikki halukkaat pääsivät kesätöihin.

Parkanossa alkoi tänä syksynä uutena linjana logistiikkakoulutus, joka toteutetaan  Sataedun ja Saskyn yhteistyönä Myös tähän koulutukseen mahtuu vielä mukaan.

Aikuisille hakijoille kaikki ammatilliset koulutukset räätälöidään yksilöllisesti ottaen huomioon aiemmat koulutukset ja työkokemus.

 

Lisätietoja: 

Opinto-ohjaaja Tarja Perolainen

puh. 050 338 3314  

tarja.perolainen(at)sasky.fi

Kirjelmä liikenneministeri Anne Bernerille 13.9.2017

Arvoisa liikenneministeri Anne Berner

Valtatie 3:n liikenneturvallisuutta parantaville investoinneille

tarvitaan varmat toteutusajankohdat tällä hallituskaudella

Perjantai-iltapäivällä 1.9. Ikaalisissa Valtatie 3 / Raivalan risteyksessä 20-vuotias nainen kuoli, kun oli ryhmittäytynyt kääntymään vasemmalle ja perässä tullut pakettiauto tönäisi naisen auton rekan eteen. Heti seuraavana päivänä 2.9. aamulla 83-vuotias mies kuoli Hämeenkyrössä Valtatie 3 / Kyröskosken risteyksessä jäätyään vasemmalta tulleen auton eteen.

Nämä uusimmat surulliset tapahtumat ovat taas nostaneet valtatie 3:n investointitarpeet aktiiviseen keskusteluun. Olemme olleet yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen ja kiirehdimme resursseja liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantaviin toimiin Valtatie 3:lla välillä Hämeenkyrö – Parkano. Nyt jo liian monien hallituskausien aikana valtatie 3:n investoinnit tällä osuudella eivät ole mahtuneet liikennepoliittisten selontekojen toteutettaviin kohteisiin.

Hämeenkyrön kunnanhallitus sekä Ikaalisten ja Parkanon kaupunginhallitukset esittävät teille arvoisa liikenneministeri Anne Berner, että nyt kun liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan yhtä tai kahta liikenneverkon laajaa kehittämishanketta, joiden osalta päätöksiä tehdään kehysriihessä keväällä 2018, niin valtatie kolmen investoinnit tulisivat sisältymään siihen alla kuvatussa laajuudessa. Välttämätöntä on, että nämä kolmostien hankkeet myös käynnistyisivät kuluvalla vaali-kaudella.

Valtatie 3 on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja osa kansainvälistä Euroopan teiden verkkoa (E12). Yhteydellä on keskeinen merkitys henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden kuljetuksille ja joukkoliikenteelle. Valtatie 3 ei täytä runkotielle asetettuja tavoitteita. Puutteita on liikenteen sujuvuudessa ja liikenneturvallisuudessa sekä valtatien yleisessä laatutasossa. Valtatie 3:n liikenne-määrä on suunnittelualueella 9 500 – 11 000 ajoneuvoa/vuorokausi. Raskaan liikenteen osuus on liikennemäärästä noin 1 253 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Tämän vuoden lopussa käynnistyy valtatie 3:lla Kyröskosken eritasoliittymän rakentaminen, noin 9,5 m€ hanke, joka kestää pari vuotta. Tämä tärkeä kohde lisää liikenneturvallisuutta Hämeenkyrön Kyröskosken taajaman kohdalla selvästi ja estää juuri tapahtuneen kaltaiset onnettomuudet. Tuon kohteen jatkoksi liittyy välittömästi ns. Hämeenkyrön ohitustiehanke, joka on jo vuosikymmeniä ollut meidän ja Pirkanmaan edunvalvonnan kohteena. Tuo osuus on suunnittelullisesti saatu valmiiksi, vain toteutus on jäänyt ilman aikataulua. Elinkeinopoliittisesti monet hankkeet ovat ”sitten kun ohitustie tulee” -tilanteessa ja siksi ne eivät etene. Hämeenkyrössä toimiva Metsä Boardin kartonkitehdas tarvitsisi energia- ja lopputuotekuljetuksiinsa paremmat liikenneyhteydet kuin nyt kiertoliittymien kautta tapahtuva hankala liikennöinti. Valtatie 3:lla on erittäin suuri ylimaakunnallinen merkitys varsinkin elintarviketeollisuuden kuljetuksille. Ohitustie ei täysin kuvaa uuden linjauksen merkitystä, koska myös uusi linjaus kulkee Hämeenkyrön molempien päätaajamien välistä ja vapauttaisi heti monia nykyisen VT3:n varren alueita tehokkaampaan asuntotuotantoon. Se parantaisi nykyistä asuinympäristöä ja lisäisi liikenneturvallisuutta. Siksi on kuvaavampaa puhua valtatie 3:n uudesta linjauksesta Hämeenkyrön kohdalla. VT 3 yhteysvälillä Tampere-Vaasa on Pirkanmaan tärkeimmän edunvalvontakohteen joukossa eli sen takana ovat myös Pirkanmaan liitto ja Tampereen kauppakamari.

Tarvitsemme nyt sitovan väyläpoliittinen linjauksen, että tuo Suomen Kasvukäytävään kuuluva tieosuus alkaa toteutua välittömästi, nyt käynnistyvän Kyröskosken eritasoliittymän valmistumisen jatkona, eli määrärahatarve ajoittunee vuosille 2019-2020. Tämä päätös poistaisi nykyisen epävarmuuden ja mahdollistaisi Metsä Boardille ja muulle ison alueen elinkeinoelämälle monien nyt idullaan olevien hankkeiden suunnittelun. Se antaisi Hämeenkyrön kunnalle varmuuden asuntoalueiden ja teollisuusalueiden lähivuosien priorisointiin.

Ikaalisissa ja Parkanossa liikenneturvallisuutta tulee parantaa ainakin Raivalan risteyksen kaistajärjestelyillä, Parkanon Voman/Luopan puunjalostustehtaan liityntää parantamalla, ottaen huomioon Luoteis-Pirkanmaan ”Viisaan ja turvallisen liikenteen” suunnitelma. Valtatie 3:n Alaskylän mutkien osalta tien tason ja profiilin nosto on erittäin tärkeää. Näistä Raivalan risteyksen liikenneturvallisuusjärjestelyt lienevät melko helposti toteutettavissa, pikaisella aikataululla.

 

Hämeenkyrön kunnanhallitus

kunnanjohtaja Antero Alenius, puh. 050 68 192

 

Ikaalisten kaupunginhallitus

kaupunginjohtaja Kari Tolonen, puh. 044 730 1250

 

Parkanon kaupunginhallitus

kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, puh. 044 7865 201

 

Pirkanmaan liitto

maakuntajohtaja Esa Halme, puh. 040 500 3531

Uudenlaista työhakutoimintaa Parkanossa

Pirkanmaan muutosturvapilotti alkaa, tervetuloa mukaan Parkanossa! Projektissa käynnistetään uudenlaista työnhakutoimintaa, jonka aikana tavoitteena on ottaa satoja yrityskontakteja ja kaivaa esiin piilotyöpaikkoja työnhakijoille. Projektin aikana tarjoamme myös yhteistä työskentelytilaa ja viikoittaisia valmennuksia työn haun tueksi. Pyrkimyksenä on näiden toimenpiteiden avulla löytää mahdollisimman nopeita työllistymisratkaisuja.

Projekti huipentuu ensi vuoden alussa järjestettävään rekrytointitapahtumaan, johon osallistuvat sekä työnantajat että työnhakijat. Tässä tapahtumassa tosin roolit käännetään päälaelleen, sillä tapahtumassa työnhakijat toimivat esittelijöinä tarjoten omaa osaamistaan työnantajille.

Toimi näin:

  1. Ilmoittaudu mukaan -> bit.ly/muutosturva (tarvittaessa autamme sinua 6.9. työskentelytilan startin yhteydessä)
  2. Saavu paikalle yhteisen työskentelytilan starttiin 6.9. klo 12.30 (Parkanon opintotalo, Sepänkatu 4, 39700

Parkano; Taideluokka nro. 17). Tervetuloa!

 

Toiminta yhteisessä työskentelytilassa (syyskuu):

6.9. klo 12.30-15 lähtötilanteen tarkastelu + ilmoittautuminen työnohjaukseen

13.9. klo 9-11.30 osaamiskartoitus 1/2

20.9. klo 9-11.30 osaamiskartoitus 2/2

27.9. klo 12.30-15 vahvuuksien esiin tuominen työnhaussa

27.9. aamupäivä, työnohjaus (Huomaathan, että osallistuminen vaatii ilmoittautumisen.)

 

Huom! Tila on auki keskiviikkoisin klo 9-15 (13.9. lähtien). Sitä saa vapaasti hyödyntää myös itsenäiseen

työskentelyyn ohjelman yhteydessä.

 

Lisätietoja:

Mikko Korpela

Palveluvastaava

p. 040 049 9242

mikko.korpela@businessarena.fi

 

Palvelun toteuttaa Crazy Town Oy, ja se rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeesta.

Parkanossa starttaa uudenlainen työllisyyskampanja

Parkano on mukana muutosturvan pilottihankkeessa, jossa käynnistetään aivan uudenlaista työnhakutoimintaa. Kampanjan infotilaisuus järjestetään Parkanon Opintotalon auditoriossa keskiviikkona 30.8. klo 10–11. Noin puoli vuotta kestävän kampanjan tavoitteena on löytää mahdollisimman nopeita työllistymisratkaisuja. Kampanja on suunnattu erityisesti Takoma Oyj:n, Amerplast Ikamer Oy:n, Ikaalisten Konepaja Oy:n ja Metsä Board Kyron  konkursseissa tai suurirtisanomisissa työnsä menettäneille henkilöille.

Työnhakukampanjan aikana otetaan yhteyksiä satoihin yrityksiin, kaivetaan esiin piilotyöpaikkoja ja kartoitetaan työnhakijoiden osaamista. Kampanja huipentuu ensi vuoden alussa järjestettävään rekrytointitapahtumaan, johon osallistuvat sekä työnantajat että työnhakijat. Tapahtumassa roolit käännetään päälaelleen, sillä työhakijat rekrytoivat työnantajia esittelemällä heille aktiivisesti omaa osaamistaan. Vastaavantyyppistä kampanjaa kokeiltiin hyvällä menestyksellä viime keväänä Tampereella. Nyt sitä on tarkoitus laajentaa muualle Pirkanmaalle.

Tarjolla viikoittaista valmennusta yhteisissä tiloissa

Parkanon kaupungin, Hämeenkyrön kunnan ja Pirkanmaan TE-toimiston yhteistyönä järjestettävässä kampanjassa uutta on ensi kertaa kokeiltava, niin kutsuttu ”hub-toiminta”, jossa työnhakijat kokoontuvat viikoittain yhteisissä työskentelytiloissa ja saavat valmennusta työnhaun tueksi. Valmennukset järjestetään Parkanossa Opintotalon ja Hämeenkyrössä Koskilinnan tiloissa aina keskiviikkoisin.

– Toivottavasti mahdollisimman moni työnhakija kiinnostuu muutosturvapilotista ja tulee ottamaan selvää, mitä se voisi omalla kohdalla tarkoittaa. Tarkoitus on kartoittaa laajasti, millaista osaamista ja mahdollisuuksia työnhakijoilla on – monelle on varmasti kertynyt vuosien varrella muutakin osaamista kuin esimerkiksi paperikoneisiin liittyvää. Myös työnantajilla on nyt hyvä tilaisuus tuoda esiin, millaista osaamista tarvitaan ja vaikuttaa koulutustarjontaan. Tänne kolmostien varteen sijoittumistakin kannattaa yritysten harkita, kunnanjohtaja Antero Alenius Hämeenkyröstä rohkaisee.  

Työttömyysprosentti on kääntynyt sekä Hämeenkyrössä että Parkanossa kevään noin 13 prosentista 10,7 prosenttiin kesän aikana. Esimerkiksi Kihniössä työttömiä oli edelleen 12,8 prosenttia. Tilannetta on alueella vaikeuttanut myös muiden merkittävien metalli- ja konealan yritysten toiminnan lopettaminen viime vuosina.

– Muutamissa metalli- ja konealan yrityksissä tuntuu olevan elpymistä. Toisaalta osa työntekijöistä on varmasti jäänyt eläkkeelle ja valitettavasti osa ehtinyt lähteä jo muuallekin, vaikka lähivuosina täälläkin on tarvetta metallipuolen työntekijöille. Viennin elpyminen suuryrityksissä alkaa näkymään vasta pienellä viiveellä paikallisissa alihankintayrityksissä. Kasvunäkymiä on myös puunjalostusteollisuudessa, jossa sahoille on löytynyt jatkajia. Osaavan työvoiman löytyminen tulee siis pian eteen ainakin metalli-, puunjalostus- ja prosessiteollisuuden aloilla, joihin on ollut vaikea löytää opiskelijoita. Täällä on onneksi hyvä yhteistyö esimerkiksi elinkeinoyhtiön ja yritysten välillä, ja yritykset ovat halukkaita kehittämään erilaisia työkokeiluja, kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Parkanosta kertoo.

Pirkanmaan työnhakukampanjassa sovelletaan kuntamarkkinoinnin SM-palkittua nopean vastineen Ammattilaiset Areenalla -toimenpideohjelmaa, joka on suunnattu etenkin äkillisiin rakennemuutostilanteisiin. Työnhakijoille ja yrityksille kampanjaan osallistuminen on maksutonta.  Muutosturvapilotti on osa laajempaa YT-tilanteiden palveluiden kehittämistyötä. Pirkanmaan kampanjan toteuttaa Crazy Town Oy ja se rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeesta.

Hämeenkyrössä kampanjan infotilaisuus pidetään keskiviikkona klo 1314 Koskilinnan Musiikkisalissa (Koskilinnankuja 3, 39200 Kyröskoski). Tilaisuuksiin ei tarvita erillistä ilmoittautumista.