Ilmoittautuminen peruskouluun Parkanossa lukuvuonna 2018-2019

PARKANON KAUPUNKI

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUUN PARKANOSSA LUKUVUONNA 2018–2019

Peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki v. 2011 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee viipymättä toimittaa sitä koskeva hakemuksensa kaupunginviraston koulutoimistoon.

Mikäli huoltaja arvelee lapsensa tarvitsevan erityisopetusta heikon kuulon, näön tai muiden tähän verrattavien syiden vuoksi, kehotetaan siitä ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan.

 

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti WILMA-järjestelmän kautta. Tästä on lähetetty koteihin kirje.

 Parkanon seurakunnassa kirjoilla olevat eivät tarvitse virkatodistusta, eivätkä myöskään väestörekisteriin merkityt; muiden tulee liittää virkatodistus ilmoittautumislomakkeeseen.

Kaikki kouluun tulevat uudet oppilaat on pyrittävä ilmoittamaan kouluun kirjeessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Tämän jälkeen esim. paikkakunnalle muuttavat ilmoittautuvat koulutoimistoon tai koulun kansliaan. Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas muuttaa paikkakunnalta ennen koulun alkua, pyydetään tästä ilmoittamaan koulutoimistoon tai koulun kansliaan.

Koululla kevään aikana järjestettävästä uusien oppilaiden kouluun tutustumispäivästä sekä muista koulunkäynnin aloittamiseen liittyvistä asioista koulu ilmoittaa erikseen.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulun alkaessa Keskustan koulun tiloissa ensisijaisesti 1.- ja 2. vuosiluokan oppilaille klo 13-17 välisenä aikana.

Koululaisten aamuhoito järjestetään varhaiskasvatuksena Kuttikallion päiväkodissa.

Koululaisten aamuhoitoa tulee hakea sähköisesti varhaiskasvatuksen hakulomakkeella ja koululaisten iltapäivätoimintaa tulee hakea kaupungintalon neuvonnasta, koulutoimistosta tai koulusta saatavalla lomakkeella 30.4.2018 mennessä. Hakemukset palautetaan koulutoimistoon.

 

Parkanossa 15.2.2018                                                     Sivistyslautakunta

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen

PARKANON KAUPUNKI                                          ILMOITUS

Sivistyslautakunta

PL 14 39701 PARKANO                                             15.2.2018

 

ILMOITTAUTUMINEN 6-VUOTIAIDEN LASTEN ESIOPETUKSEEN ja TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN

TOIMINTAKAUDEKSI 2018–2019

ESIOPETUS

Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo 9-13. Esiopetuksen toiminta-ajat noudattavat sivistyslauta- kunnan hyväksymää varhaiskasvatuksen esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmaa.      

6-vuotiaiden lasten maksuton esiopetus toteutetaan Parkanossa päiväkodeissa. Esiopetusta järjestetään

Kallion päiväkodin esiopetusryhmässä

Kuttikallion päiväkodin esiopetusryhmässä

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu sähköisellä hakemuksella, mikä löytyy Parkanon kaupungin nettisivuilta kohdasta lomakkeet.

 Esikoululaisilla on mahdollisuus kuljetukseen, jos yhdensuuntainen matka ylittää yli 4 km, eikä lapsi tarvitse täydentävää varhaiskasvatusta ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen.

JOS LAPSELLA ON MYÖS ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN VARHAISKASVATUKSEN TARVE/OIKEUS, VOIDAAN HÄNELLE SAMALLA SÄHKÖISELLÄ ESIOPETUS-ILMOITTAUTUMISELLA HAKEA MYÖS VARHAISKASVATUSPAIKKAA. MAHDOLLISET HAKEMUKSEN LIITEET (mm. perheiden tulotiedot) TOIMITETAAN KAUPUNGINTALOLLE KOULUTOIMISTOON TAI NEUVONTAAN 15.4.2018 MENNESSÄ.

Lisätietoja saa puh. 044-7865 530, sarita.rajamaki@parkano.fi, 044-7865 511 jaana.mansikkaviita@parkano.fi

 Yksityisten perhepäivähoitajien ilmoitusvelvollisuus

Varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaan yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään siitä ilmoituksen sivistyslautakunnalle viimeistään kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta tai yksityisenä hoitajana jo tällä hetkellä toimiva.

Ilmoitus tehdään varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäelle puh. 044- 7865 530

 

Parkanossa 15.2.2018                                                                          Sivistyslautakunta

 

Haja-asutusalueen opaskartan nähtävillä pitäminen

HAJA-ASUTUSALUEEN OPASKARTAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Päivitetty ehdotus Parkanon kaupungin haja-asutusalueen opaskartasta asetetaan nähtäville 8.2. – 9.3.2018 väliseksi ajaksi Parkanon kaupungin mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululle (kaupungintalon 3. kerros) sekä Parkanon kaupungin verkkosivuille;

Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista  

Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Uusien teiden nimet on merkitty luonnokseen punaisella fontilla, jotta ne erottuvat jo olevista teiden nimistä.

Mahdolliset mielipiteet ja teiden nimiehdotukset pyydetään lähettämään 9.3.2018 mennessä  kirjallisena tekniselle lautakunnalle (kuoreen merkintä opaskartta) osoite: PL 14, 39701 PARKANO  tai sähköpostilla kaupunki@parkano.fi .

Tekninen lautakunta

Haja-asutusalueen opaskarttaehdotus

 

 

Työnhakijat rekrytoivat yrityksiä keskiviikkona

Uudenlainen työllisyyskampanja huipentuu keskiviikkona Pirkanmaalla – työnhakijat rekrytoivat yrityksiä eikä päinvastoin

Pirkanmaalla käynnistyi viime syksynä muutosturvan pilottihanke, jossa käynnistettiin uudenlaista työnhakutoimintaa. Alueen työnantajilla on helpoin rooli, sillä kampanjaan osallistuneet työnhakijat ovat rekrytoineet itse aktiivisesti työnantajia. Yrityksiä on kontaktoitu jo satoja muun muassa piilotyöpaikkojen löytämiseksi, joita ei ole laitettu julkiseen hakuun.

Työllisyyskampanja huipentuu keskiviikkona rekrytointitapahtumaan, jossa työnhakijat esittelevät osaamistaan mahdollisille työnantajille. Parkanossa 7.2. kello 12–15 Liikunta- ja Viihdekeskus Pestiksessä  (Parkanontie 45) järjestettävään tapahtumaan ovat tervetulleita uudetkin Hämeenkyrön ja Parkanon seudulta työtä etsivät, vaikka kampanja olisikin mennyt sivu suun. Tilaisuus on avoin myös sellaisille työnantajille, joilla palkkaustarve ei ole vielä ajankohtainen. Työnhakijoihin voi tutustua etukäteen osaajagalleriassa osoitteessa: bit.ly/osaajagalleria

Noin puoli vuotta kestäneen toiminnan tavoitteena oli löytää mahdollisimman nopeita työllistymisratkaisuja. Toiminta suunnattiin erityisesti Metsä Board Kyron, Takoma Oyj:n, Amerplast Ikamer Oy:n ja Ikaalisten Konepaja Oy:n suurirtisanomisissa tai konkursseissa työnsä menettäneille henkilöille. Keskiviikon tilaisuus on maksuton ja avoin muillekin.

Työnantajat rohkaisevat osaajia ottamaan suoraan yhteyttä yrityksiin

Rekrytointitapahtumassa työnhakijat esittelevät itse osaamistaan työnantajille, joiden ei tarvitse muuta kuin tulla paikalle. Lyhyessä ajassa ehtii tutustua moneen osaajaan ja kuulla halutessaan myös työllistämiseen liittyvistä tukimahdollisuuksista. Myös uusien työnhakijoiden kannattaa tulla kuulolle.

Yksi tilaisuuteen ilmoittautuneista työnantajista on paneelikeskusteluunkin osallistuva Anne Talonen-Levula Parkanon Listatehdas Oy:stä.

̶  Juuri tällä hetkellä meillä ei ole avoimia työpaikkoja, mutta viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana meille on tullut kolme työntekijää lisää ja yrityksemme markkinatilanne vaikuttaa hyvältä. Ammattitaitoista henkilöstöä on vaikea saada. Hyvistä työntekijöistä pidetäänkin meillä huolta, työtehtävät ovat vaihtelevia ja tiimihenki hyvä. Työllisyyskampanjassa huippuosaajat voivat ”kilpailuttaa” yrityksiä. Paikalliset yritykset tulevat työhankijoille myös tutummiksi ja voivat herättää heissä mielenkiintoa ihan uudelle alalle, Talonen-Levula sanoo. 

Tilaisuuteen on ilmoittautunut myös esimerkiksi terästeollisuuden alihankintakonepaja XO Metal Oy:n edustajia.

̶  Hyvä, että työntekijät haluavat tulla esille ja selvittää mahdollisia avoimia paikkoja. Ja hyvä, että tällaisia kampanjoita järjestetään, mikäli sitä kautta saadaan tekijöitä. Olemme juuri hakeneet kokoonpanotyöntekijää ja maalamotyöntekijöitä. Haasteena on ollut, että ei ole löytynyt heti ammattitaitoista työvoimaa lähiseudulta. Olemme nuorekas metalliteollisuuden osaaja, jossa on tällä hetkellä henkilöstöä noin 30 ja kasvusuunnitelmia, Petri Niinimäki XO Metalista kertoo.

 

Tarjolla viikoittaista valmennusta

Parkanon kaupungin, Hämeenkyrön kunnan ja Pirkanmaan TE-toimiston järjestämässä kampanjassa kokeiltiin ensi kertaa niin kutsuttua ”hub-toimintaa”, jossa työnhakijat kokoontuivat viikoittain yhteisissä työskentelytiloissa ja saivat maksutta valmennusta työnhaun tueksi.

̶  Sasky koulutuskuntayhtymän edustajia on rekrytointitilaisuudessa mukana kertomassa esimerkiksi oppisopimusmahdollisuuksista. He neuvovat sekä osaajia että työnantajia, kampanjan vetäjä Mikko Korpela Business Arena Oy:stä sanoo.

Pirkanmaan työnhakukampanjassa sovelletaan kuntamarkkinoinnin SM-palkittua nopean vastineen Ammattilaiset Areenalla -toimenpideohjelmaa, joka on suunnattu etenkin äkillisiin rakennemuutostilanteisiin. Työnhakijoille ja yrityksille kampanjaan osallistuminen on maksutonta.  Muutosturvapilotti on osa laajempaa YT-tilanteiden palveluiden kehittämistyötä. Pirkanmaan kampanjan toteuttaa Crazy Town Oy ja se rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeesta

AMMATTILAISET AREENALLA UUDENLAINEN REKRYTOINTITILAISUUS PIRKANMAALLA

OHJELMA

Aika:                  keskiviikko 7.2.2018 klo 12–15
Paikka:              Liikunta- ja Viihdekeskus Pestis (Parkanontie 45, 37900)

Tapahtumalavalla on ohjelmaa tasatunnein:

Ohjelma koostuu työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisesta. Iltapäivän aikana kuullaan myös paikallisten kehittäjien, osaajien ja työnantajien haastatteluja.

12.00 – Ovet auki, kahvitarjoilu
12.30 – Tervetuloa
13.00 – Työnantajien paneeli – Miltä rekrytointi näyttää pöydän toiselta puolelta?
Panelisteina Anne Talonen-Levula (Parkanon Listatehdas) ja Reijo Lempinen (Ikitaito)
14.00 – Osaajat esittäytyvät
14.30 – Yrityskehittäjätahojen paneeli – Mitkä työllistämis- ja kehitystuet ja toiminnot ovat tarjolla työnantajille?
15.00 – Tilaisuus päättyy

Tila on rakennettu kohtaamisen areenana. Lisäksi on mahdollista hyödyntää hiljaisempaa tilaa kahdenkeskiseen keskusteluun tai haastatteluun. Tilaisuuteen voi osallistua oman aikataulunsa mukaan.

Lisätietoa:

Mikko Korpela, palveluvastaava, Business Arena Oy
p. 040 049 9242, mikko.korpela@businessarena.fi
www.ammattilaisetareenalla.fi

Linkki osaajagalleriaan: bit.ly/osaajagalleria
Internetsivut: www.ammattilaisetareenalla.fi