Ilmoitus pohjavesitutkimuksista

ILMOITUS 1.8.2016

Parkanon kaupunki teettää pohjavesitutkimuksia
Latikkakankaan ja Ristiharjun alueilla elokuun alusta lähtien. Tutkimuksia
suorittaa Suomen Pohjavesitekniikka Oy. Tutkimus on jatkoa Pirkanmaan ELY
–keskuksen aikaisemmin tekemiin tutkimuksiin. Lisätietoja saa Parkanon
kaupungilta Jarmo Kyöstiltä (044 7865 601) sekä Suomen Pohjavesitekniikka
Oy:ltä Jussi Reijoselta (0400 137 840). Niiltä osin kun maastoon
asennetaan pohjavesiputkia tai jotain muita rakenteita, haetaan luvat erikseen
maanomistajilta, ellei niitä jo aiemman tutkimuksen yhteydessä ole haettu.

TEKNINEN LAUTAKUNTA