Ideakilpailu

Parkanon kaupunki / Tekninen lautakunta järjestää kilpailun, jonka tarkoituksena on löytää idea,
jolla ensimmäinen liittymä Parkanoon Tampereen suunnasta huomataan.

Kilpailuaika: 19.1 – 28.2.2018

Kilpailuehdotuksen jättäminen: Ehdotukset tulee toimittaa kirjekuoressa kaupungintalolle osoitteella
Parkanon kaupunki/ tekninen lautakunta, Ideakilpailu, PL 14, 39700 Parkano tai
sähköpostiosoitteeseen elisa.simola@parkano.fi

Kilpailuehdotuksessa tulee käyttää nimimerkkiä.
Ehdotuksen sisältävän kirjekuoren sisään tulee laittaa suljettu kuori, jonka päällä on nimimerkki
ja sisällä nimimerkin käyttäjän nimi- ja yhteystiedot.
Raati avaa henkilötietokuoren vasta sitten, kun kilpailuehdotukset on arvioitu.

Raati: Tekninen lautakunta

Palkinto: Kaksi ehdotusta lunastetaan 200€/kpl

Lisätietoja: Elisa Simola 044-78656871, elisa.simola@parkano.fi

Tekninen lautakunta

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus (7.) Pentti kaupunginosassa nähtävillä

K U U L U T U S      

Parkanon kaupungissa on tullut vireille Asemakaava ja asemakaavan muutos (7.) Pentti kaupunginosassa. Alue sijaitsee osittain Pentintien varrella sekä Kiveläntien ja Karviantien välimaastossa Pentin teollisuusalueella n. 2 km päässä Parkanon keskustasta.

Asemakaavan muutosehdotus koskee kortteleita 7101 – 7108, 7119, 7120 ja 7122 niihin liittyvine lähivirkistys-, erityisalue-, tie- ja liikennealueineen.

Asemakaavalla muodostuu  erillispientalojen korttelialue (AO) 7101 (osa) ja 7150, kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) 7101 (osa), teollisuusrakennusten korttelialue, jonka toiminnan laajuudelle asetetaan erityisiä ympäristöllisiä vaatimuksia (TY-5) 7104  sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T-2) 7102 ja 7103. Teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-4) 7105 ja 7122. Lisäksi lähivirkistysaluetta (VL)  ja maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA) sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET), tie- ja katualuetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on kaavan ajanmukaistaminen ja alueen yhdyskuntateknisen verkoston huomioiminen kaavassa sekä muutosalueen kaavoittamattoman osan kaavoittaminen osayleiskaavan rajausten mukaisesti.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaselostus asetetaan nähtäville MRA:n 27 §:n  mukaisesti 16.1. – 14.2.2018 väliseksi ajaksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululle, mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululle (kaupungintalon 3. kerros) sekä Parkanon kaupungin verkkosivuille. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Yhteystietoja:

Kaavanlaatija:

* Arkkitehtikolmio Oy, Ilari Henttinen, Mirva Mehtonen, Kari Airto

   puh. ja fax  03-225 6766  sähköposti: arkkitehtikolmio@pp.inet.fi

* Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 14.2.2018 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Tekninen lautakunta

Pentin asemakaavaehdotus

Kaavaselostus

Argeologinen inventointi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Seppälän asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos (4.) Kallio kaupunginosassa nähtävillä

K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaava ja asemakaavan muutos (4.) Kallion kaupunginosassa.

Asemakaavan muutoksen kohteena on 4. kaupunginosassa (Kallio) olevat korttelit 4027 ja osa korttelista 4045.

Uusi asemakaava laaditaan tilalle Peltomäki 581-405-2-166, josta muodostuu osa korttelia 4045 . Tontin käyttötarkoitus on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY) .

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 4027 ja 4045 (osa), joiden käyttötarkoitus on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY). Aiemmin Korttelin 4027 käyttötarkoitus oli asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta AL-1 (tontti 2) ja liikerakennusten korttelialuetta KL-1 (tontti 1). Korttelin 4045 tontti 1 oli aiemmin yhdistettyjen liike- ja teollisuusrakennusten korttelialuetta ALT1.

Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRA:n 30 § mukaisesti nähtävillä 16.1. – 14.2.2018 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla (kaupungintalon 3. kerros) sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ylläolevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

040 833 9275, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 14.2.2018 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

Asemakaavaluonnos

Asemakaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kehitysvammaisten perhehoidosta kiinnostuneet

Pirkanmaan kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoidon yksikkö etsii 
kehitysvammaisten perhehoitajia.
Seuraava perhehoitajien ennakkovalmennus järjestetään ajalla 14.3- 9.5.2018.
Ennakkovalmennuksesta saat valmiudet toimia sekä kehitysvammaisten että ikäihmisten
perhehoitajana.
Hakuaika ennakkovalmennukseen  on 22.1.-7.2.2018. 

Katso  lisätiedot hakuilmoituksesta  ja ennakkovalmennuksen aikataulu.

Lisätietoa ja hakulomakkeen ennakkovalmennukseen saat :
Koordinaattori Katariina Somppi 040 806 3158  tai
Kehitysvammaisten perhehoidon ohjaaja Leila Airosto 040 806 3159
etunimi.sukunimi@tampere.fi 
www.tampere.fi/keipe   

 

 

 

 

Sahan asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaselostus nähtävillä

K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaselostus.

Asemakaavan kohteena on Parkanon Linnankylässä sijaitsevat tilat Saha, kiinteistötunnus  581-411-1-124 sekä osa tilasta Kuivasranta, kiinteistötunnus 581-411-1-139.

Alue sijaitsee Parkanon keskustasta Jalasjärven suuntaan n. 15 km valtatie 3:n varrella. Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 14 hehtaaria. Osalla aluetta on voimassa Marjolahden ranta-asemakaava. Loppuosalla ei ole yksityiskohtaista kaavaa. Kuivasjärven rantaviivan pituus on n. 250 m.

Kaavan muutosluonnoksen tavoitteena on mahdollistaa sahan toiminnan laajentaminen. Tilan alueella on runsaasti sahan toimintaan liittyviä rakennuksia. Kuivasranta -tilan osalla ei ole rakennuksia.

Asemakaavassa muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten kortelialuetta (T-2) korttelit 1 ja 2, loma-asuntojen korttelialuetta (RA) korttelit 3 ja 4, maa- ja metsäaluetta (M), kaavatiealuetta sekä yleisen tien aluetta (LT).

Asemakaavaluonnos ja -selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL:n 63 § ja MRA:n 30 § mukaisesti nähtävillä 12.12.2017 – 10.1.2018 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla (kaupungintalon 3. kerros) sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta ja –selostuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

                      Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      040 833 9275, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta ja muusta kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 10.1.2018 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto,   Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Parkanon kaupunki

Tekninen lautakunta

Sahan-kaavaluonnos.pdf

Sahan asemakaavamerkinnät

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavaselostus