Asiakasmaksut

Hinnat 1.1.2016 alkaen

 Terveyskeskusmaksut

Käyntimaksu 20,90 € peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä     kalenterivuoden aikana 18 vuotta täyttäneiltä. Vuosimaksu 41,70 €.
 Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaavilta ei peritä käyntimaksua.

Päivystyskäyntimaksu 28,70 € käyntikerralta ilta-/yöaikaan klo 20.00-08.00 sekä viikonloppuna ja juhlapyhinä

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanottokäyntimaksu (sairausvastaanottokäynti) 10,00 € (enintään kolmesta käynnistä kalenterivuoden aikana)

Erikoislääkärin (mm. radiologi, neurologi, ortopedi) vastaanottokäynti 32,70 €

Yksilökohtainen fysioterapia
Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta peritään  11,50 € hoitokerralta.

Sarjassa annettava hoito
Sarjassa annettavasta hoidosta peritään 11,50 € käyntikerralta, enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi (esim. jatkuva dialyysihoito, lääkinnällinen kuntoutus, ravitsemusterapeutin vastaanotto, tai muu vastaava jatkuvaluonteisesti annettava hoito).

Lyhytaikainen laitoshoito
Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään hoidosta ja ylläpidosta 49,50 €  hoitopäivältä. Kun maksukatto täyttyy, lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,80 € hoitopäivältä.
Maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.

Pitkäaikainen laitoshoito
Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 85 prosenttia hoidettavan nettotuloista. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Tuloista on jäätävä vähintään 107 €  henkilön omaan käyttöön.

Päivä- ja yöhoidon maksu
Päivä- ja yöhoidosta peritään enintään 22,80 € vuorokaudessa.

Lakisääteinen omaishoidontuen vapaa 11,50 € vuorokausi.

Lääkärintodistukset ja -lausunnot

  • Ajokorttitodistus 61,80 €
  • Muut todistukset ja lausunnot 51,40 €
  • Maksua ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus). Jos lääkärintodistuksia ja lausuntoja kirjoitetaan laitoshoidon aikana, niistä peritään maksu normaaliin tapaan.

Hoitoon liittymättöminä todistuksina ja lausuntoina pidetään todistuksia ja lausuntoja, joita sen pyytäjä tarvitsee henkilökohtaisen etuuden tms. vastaavan hakemista varten. Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista perittävissä maksuissa ei ole ikärajoja. 

Sakkomaksu Sakkomaksu voidaan periä käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä terveyskeskuslääkärin vastaanottoajasta , hammashuollon ajasta ,sekä koskee myös mielenterveyspalveluita.

Maksu on 51,40 € ja se voidaan periä 15 vuotta täyttäneiltä. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy.

Maksukatto Maksukatto on 691,00 €  kalenterivuodessa vuoden 2016 loppuun asti. Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Lailliset huoltajat voivat maksukaton täyttyessä tai täyttymisen jälkeen sopia keskenään vapaasti siitä, miten alle 18-vuotiaalle lapselle ja nuorelle määrätyt asiakasmaksut kerryttävät toisen laillisen huoltajan vuotuista maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoa kerryttäneet palvelut ovat maksuttomia, lukuun ottamatta yli 18-vuotiailta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon maksua, joka on 22,80 €  hoitopäivältä.           

Potilasasiamies

Potilasasiamiehenä toimii röntgenhoitaja Tarja Sovisaari, jonka tavoittaa            

arkisin klo 8.00 – 14.00 tai sopimuksen mukaan puh. 044 7865 440.

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista säädetään potilasasiamiehestä, joka on oltava jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu neuvoa potilaita potilaslain soveltamisessa, muistutusten tekemisessä, vahingonkorvauksen hakemisessa ja kurinpitomenettelyn vireillepanossa.  

Tehtäviin lainsäädännön perusteella kuuluvat myös potilaan oikeuksista tiedottaminen sekä toimiminen potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Terveyspalvelun tavoitteena on hyvä hoito ja kohtelu – asiakas on oikea arvioimaan sitä.

Vuodeosasto

 

Terveyskeskuksen vuodeosastolla tuotetaan akuuttisairaanhoitoa, jatkohoitoa ja kuntoutusta erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille. Terveyskeskuspalvelut tuottaa Pihlajalinna Terveys Oy.

Vuodeosaston palveluvastaava

Salla Kallioniemi

puh. 044 7865417

 Vuodeosaston hoitajat

(paikkatiedustelut sekä C-osaston potilaiden vointitiedustelut)

puh. 044 7865422

Osastosihteeri

puh. 044 7865423

Vanhuspalveluiden palvelupäällikkö

puh. 044 7865421

 

Vierailut osastolla

Osaston toiminnan kannalta toivomme vierailujen ajoittuvan seuraavasti:

klo 11.00–17.00

klo 18.30–20.00

 

 

Fysioterapia

Avoinna

– ma – to klo 8.00 – 16.00, pe 8.00 – 15.00
– puh. 044 7865 441

Fysioterapian toimitilat löytyvät terveyskeskuksen 3. kerroksesta, jonne
käynti joko pääsisäänkäynnistä tai laboratorion ovesta, molempien läheisyydestä
löytyy hissi.

Apuvälineet

Fysioterapiasta on kuntoutuksen osana lainattavissa erilaisia liikkumisen ja päivittäisen toiminnan apuvälineitä. Näiden henkilökohtaisten apuvälineiden valinnasta, hankinnasta, sovittamisesta ja käytönopetuksesta sekä muusta tarvittavasta ohjauksesta ja neuvonnasta huolehtii fysioterapian henkilökunta.

Hoidoista

Fysikaalisia hoitoja ja fysioterapiaa annetaan Tampereen yliopistollisen sairaalaan, Vammalan aluesairaalan, Coxan ja oman terveyskeskuksen lääkäreiden lähetteillä.

Terveysneuvontaa ja liikuntaohjausta annetaan myös ilman lähetettä, mielellään kuitenkin ennalta sovittuna aikana.

Ryhmämuotoista kuntoutusta on tarvittaessa niska- ja selkäongelmaisille, neurologisille asiakkaille sekä sydänkuntoutujille.

Fysioterapiaosaston henkilökunta työskentelee myös vuodeosaston ja kotihoidon asiakkaiden kanssa.

Lisätietoja ja ohjantaa voi kysyä fysioterapiasta aukioloaikana.

Röntgen

Röntgenissä suoritetaan luuston, hengitysteiden ja hampaiden röntgentutkimuksia sekä ultraäänitutkimuksia, joihin tarvitaan aina lääkärin lähete.

Avoinna

– ma, ti, to klo 8.00 – 15.30
– ke klo 8.00 – 12.00 röntgentutk., klo 12.00 -> ultraäänitutk.
– pe klo 8.00 – 14.00

puh. 044 7865 440

Ultraäänitutkimuksiin on varattava aika röntgenistä, muut tutkimukset ilman ajanvarausta.