Vaikuta perhepalveluihin

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan siten, että ne muodostavat lasten ja perheiden tarpeita nykyistä paremmin vastaavan kokonaisuuden. Uudistuksen tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja vahvistaa heidän omia voimavarojaan. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Painopistettä siirretään ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.

Voit vaikuttaa lapsi- ja perhepalveluihin täyttämällä lomakkeen.

Mitä tekisin?

TEKEMISTÄ VAILLA???

Mit_tekisin_-_kuva

Löydä harrastuksesi Mitä tekisin? -esitteestä!

Ovatko harrastustietosi muuttuneet? Tai puuttuuko esitteestä juuri Sinun tarjoama harrastus? Kokoa harrastustietosi valmiiksi paketiksi (A4) ja lähetä osoitteeseen vapaa-aikatoimi@parkano.fi

Esitettä päivitetään tarvittaessa.

Toiminnallisin terveisin vapaa-aikatoimesta,

vapaa-aikatoimen ohjaajat Elisa, Sirpa ja etsivä nuorisotyöntekijä Mikko