Pilaantuneet maat

Maaperän pilaaminen on kielletty. Maaperä voi kuitenkin pilaantua onnettomuuksien ja kemikaalivuotojen seurauksena tai alueella pitkään tai aikaisemmin harjoitetun toiminnan vaikutuksesta. Vahingon aiheuttaja tai toiminnanharjoittaja on yleensä vastuussa aiheuttamastaan maaperän pilaantumisesta.

Öljy- tai kemikaalivuodosta tai -onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle tai ympäristövalvontaan.

Maaperän pilaantuminen aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle eri tavoin. Maaperästä haitalliset aineet kulkeutuvat helposti pohja- tai pintavesiin. Lisäksi ne voivat levitä kaasuina tai pölynä ympäristöön tai rakennuksiin. Pilaantuneella alueella haitallisia aineita saattaa rikastua kasveihin, joita käytetään ravinnoksi.

Kunnostustöiden ja muiden riskinhallintatoimien tavoitteena on poistaa pilaantuneen maaperän ympäristölle tai terveydelle aiheuttama haitta tai vaara. Sellaisissa tapauksissa, joissa tämä ei ole mahdollista, on tavoitteena pienentää haittaa tai vaaraa merkittävästi. Kunnostetuista maamassoista ei saa aiheutua suurempia haittavaikutuksia kuin vastaavasta likaantumattomasta maaperästä asianomaisissa olosuhteissa.

Kunnostusvaihtoehdot:

  •  Saastuneiden maa-ainesten poistaminen ja käsittely muualla sekä korvaaminen puhtailla
     aineksilla.
  •  Saastuneiden maa-ainesten eristäminen ympäristöstä tai sitominen paikalleen niin, että ne
     eivät aiheuta riskejä.
  •  Saastuneiden maa-ainesten käsittely pilaantuneella kiinteistöllä riittävän puhtaaksi.

     Päätöksen kunnostuksesta tekee alueellinen ympäristökeskus.

Kemikaalivalvonta

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on kemikaalilain (744/89) ja sen nojalla annettujen määräysten paikallinen valvonta ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien osalta. Parkanossa kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien valvonnasta vastaa paloviranomainen.

Asuntojen ja julkisten tilojen terveydellisten olojen valvonta

 
Asuntojen ja tiettyjen julkisten oleskelutilojen, kuten koulujen, päiväkotien ja vanhainkotien terveydellisten olojen valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin.

Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Asunnossa ei saa olla esimerkiksi mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.

Terveyshaittaa epäiltäessä tulee ensisijaisesti ottaa yhteys kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja), joka on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat. Esimerkiksi kosteusvauriot kannattaa korjata heti, jotta terveyshaittaa ei pääsisi syntymään.

Mikäli asunnon tai muun oleskelutilan omistaja ei perustelluista pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin, terveysvalvonta tarkastaa, onko asunnossa terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta. Terveysvalvonnan tarkastus on maksuton. Terveystarkastaja voi terveyshaittaa arvioidessaan edellyttää tehtäväksi jatkoselvityksiä ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, mitkä ovat maksullisia.

Parkanossa uudisrakentamisessa on aina huomioitava radonin kulkeutuminen asuntoon. Tietoa radonista saat Säteilyturvakeskuksesta ja terveysvalvonnasta. Myös vanhoissa asunnoissa kannattaa mitata huoneilman radonpitoisuus.

Tietoa radonista (Säteilyturvakeskus)


Tuho ja haittaeläimet

Asunnoissa esiintyviä tuhoeläimiä ovat mm. erilaiset hyönteiset sekä rotat ja hiiret. Tavallisimpia hyönteisiä ovat mm. sokeritoukat, muurahaiset ja elintarviketuholaiset.

Tuholaisten torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeintä työtä. Asunnossa varsinkin keittiö- ja pesutilat pidetään riittävän puhtaina. Viemärien lattiakaivot ja vesilukot puhdistetaan säännöllisesti. Ullakot ja kellaritilat pidetään siisteinä ja kaikki rakenteelliset viat – reiät, raot, halkeamat, rikkoutuneet viemärikannet jne. – korjataan nopeasti. Kiinteistöjen jätekatokset pidetään siisteinä. Huolehditaan, että roskalaatikot ovat ehjiä ja ne pidetään puhtaina sekä tyhjennetään riittävän usein.

Jos asuntoon ilmaantuu tuhohyönteisiä, voidaan niiden torjunnassa käyttää soveltuvia torjunta-aineita. Hyönteisen tunnistaminen auttaa torjunnan onnistumisessa. Laajat ja ammattitaitoa vaativat torjunnat on syytä jättää ammattitaitoisten desinfektoreiden tehtäväksi.

Tuhoeläinten hävittäminen on kiinteistön haltijan tehtävä. Rottia voidaan hävittää myrkyttämällä. Ensisijainen torjuntakeino on kuitenkin ennaltaehkäisevästi poistaa rottien ruokailu- ja suojapaikat. Myrkyttäminen tulee tehdä torjunta-ainepakkauksen ohjeiden mukaan siten, etteivät lapset tai kotieläimet pääse käsiksi myrkkyihin. Myrkytystä on jatkettava kunnes rotanmyrkkyä ei enää kulu.

Terveysvalvonta opastaa tuhoeläinten torjunnassa ja auttaa mm. hyönteisten tunnistamisessa.

Tervetuloa asukkaaksi Parkanoon

Tervetuloa tutustumaan Parkanoon! Parkano on kompakti ja vahva teollisuuskaupunki uniikkeine piirteineen. Metalli tuoksuu teollisuudessa ja musiikissa, puut ja vihreät niityt kaupunkia halkovassa jokimaisemassa.

Parkanossa ovat tällä hetkellä asiat hyvällä tolalla. Työpaikkaomavaraisuus on yli 100%, valtakunnan pääväylä menee läpi ja rautatieasemakin löytyy. Palvelutaso on suuremman kaupungin kokoluokkaa. Meiltä löytyy isoja kauppoja, jäähalli, urheilutalo, oma lukio, rautatieasema, virkistyskohteita, laadukkaita rakennuspaikkoja ja mahtavia luonnonmaisemia.

Kesyttämätön erämaa kohtaa Parkanossa nykypäivän moderneine työpaikkoineen ja palveluineen. Miltä kuulostavat suuri tontti omakotitalolla järvimaisemasta ja palvelujen kupeesta, edulliset elinkustannukset ja turvallinen ympäristö? Etenkin, kun kustannukset ovat pienehkön kaupunkiasunnon luokkaa.

Niin, ja vaikka meillä työpaikkoja riittääkin, saa meiltä muuallakin käydä töissä. Vaikkapa Tampere on junalla 35 minuutin päässä. Pendelöinti on Parkanosta poikkeuksellisen helppoa, ja hyviä liikenneyhteyksiä hyödynnetään jo nyt merkittävästi. Paljonko ruuhkassa istuminen vie sinun päivästäsi aikaa?  Uskomme, että pystymme tarjoamaan houkuttelevan, edullisemman ja laadukkaamman vaihtoehdon laitakaupunkiasumiselle.

Tervetuloa tutustumaan Parkanon tarjoamiin mahdollisuuksiin. Voit aloittaa sen tutustumalla Kotiparkanoon.pdf -lehteen

PS. Meillä saa tulla käymäänkin.