Ravitsemus

Terveellinen ruokavalio on helppo koostaa, kunhan tietää ja muistaa joukon perusasioita.
Ruokavaliossa on oltava riittävästi välttämättömiä suojaravintoaineita (vitamiineja ja hivenaineita) ja sopivasti energiaa elimistön tarpeita varten. Kova rasva kannattaa korvata pehmeillä ja juoksevilla rasvoilla. Puhdistettuja, nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja tulee välttää. Suolaa ja alkoholia ei saa nauttia liian runsaasti.

Uusi kouluruokasuositus

Hyvinvointi

Lue parkanolaisten hyvinvoinnista:

Hyvinvointikertomus 2014-2016

Hyvinvoinnin palveluverkko Pirkanmaalla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko on osa Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman ja hyvinvointikertomuksen toimeenpanoa. 

Palveluverkon lähtökohdaksi on valittu elämän taitekohdat, jotka ovat mahdollisuus omien voimavarojen ja elämänhallinnan vahvistamiselle ja siksi tärkeitä elämänkaaren vaiheita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 

Palveluverkon lähtökohtana on positiivinen terveyskäsitys, jossa riski- tai ongelmalähtöisen toiminnan rinnalle nostetaan terveys- ja hyvinvointilähtöinen toiminta. Terveys nähdään yksilötasolla hyvänä arkena ja terveyden edistäminen terveyttä tuottavien ja ylläpitävien tekijöiden vahvistamisena.

Ohje: Varsinainen palveluverkko linkkeineen löytyy esittelytekstin alussa olevasta linkistä.

 Linkkejä ja vinkkejä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen:

Liikunta
Ravitsemus
Terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Nuorten palvelut
Liikenneturvallisuus
Työturvallisuus
Kirjasto
Kulttuuri
Musiikkiopisto
Kansalaisopisto

Pilaantuneet maat

Maaperän pilaaminen on kielletty. Maaperä voi kuitenkin pilaantua onnettomuuksien ja kemikaalivuotojen seurauksena tai alueella pitkään tai aikaisemmin harjoitetun toiminnan vaikutuksesta. Vahingon aiheuttaja tai toiminnanharjoittaja on yleensä vastuussa aiheuttamastaan maaperän pilaantumisesta.

Öljy- tai kemikaalivuodosta tai -onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle tai ympäristövalvontaan.

Maaperän pilaantuminen aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle eri tavoin. Maaperästä haitalliset aineet kulkeutuvat helposti pohja- tai pintavesiin. Lisäksi ne voivat levitä kaasuina tai pölynä ympäristöön tai rakennuksiin. Pilaantuneella alueella haitallisia aineita saattaa rikastua kasveihin, joita käytetään ravinnoksi.

Kunnostustöiden ja muiden riskinhallintatoimien tavoitteena on poistaa pilaantuneen maaperän ympäristölle tai terveydelle aiheuttama haitta tai vaara. Sellaisissa tapauksissa, joissa tämä ei ole mahdollista, on tavoitteena pienentää haittaa tai vaaraa merkittävästi. Kunnostetuista maamassoista ei saa aiheutua suurempia haittavaikutuksia kuin vastaavasta likaantumattomasta maaperästä asianomaisissa olosuhteissa.

Kunnostusvaihtoehdot:

  •  Saastuneiden maa-ainesten poistaminen ja käsittely muualla sekä korvaaminen puhtailla
     aineksilla.
  •  Saastuneiden maa-ainesten eristäminen ympäristöstä tai sitominen paikalleen niin, että ne
     eivät aiheuta riskejä.
  •  Saastuneiden maa-ainesten käsittely pilaantuneella kiinteistöllä riittävän puhtaaksi.

     Päätöksen kunnostuksesta tekee alueellinen ympäristökeskus.