Luken Parkanon toimipaikan vahvuudet ja Pirkanmaan biotalouden uudet mahdollisuudet –loppuraportti.

 

Luonnonvara-alan toimijoiden yhteistyötä edistävässä hankkeessa on ollut mukana 120 yritystä

Pirkanmaalla ja laajemmin Länsi-Suomessa yritysten ja luonnonvara-alan tutkijoiden yhteistyöllä on merkittävä kehittämispotentiaali. Pirkanmaalla tavoitellaan 10 000 uutta biotalouden työpaikkaa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) Parkanon toimipaikka toteuttaa jo nykyisellä toiminnallaan erityisesti hallituksen strategisen painopistealueen Biotalous ja puhtaat ratkaisut kärkihanketta 2 – Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä.

Keväällä 2015 käynnistetyn Biotalouden uutta luovat verkostot Pirkanmaalla -hankkeen loppuraportti Luken Parkanon toimipaikan vahvuudet ja Pirkanmaan biotalouden uudet mahdollisuudet luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselle keskiviikkona.

Parkanon kaupungin ja Pirkanmaan liiton käynnistämän hankkeen tavoitteena on ollut kartoittaa Pirkanmaan ja läntisen Suomen biotalouskenttää sekä edistää Luken Parkanon toimipaikan, yritysten ja Tampereen korkeakoulujen yhteistyötä.

Tähän mennessä yhteistyö Luken Parkanon toimipisteen kanssa on käsittänyt noin 120 yritystä. Lisäksi yrityksistä on kohdistunut suuri mielenkiinto Luken sekä Pirkanmaan korkeakoulujen yhteistyöverkoston uusiin mahdollisuuksiin.

Biotalous on osa Pirkanmaan maakuntastrategiaa ja Pirkanmaalla on jo nykyisellään vahvaa biotalouden osaamista yrityksissä, korkeakouluissa ja järjestöissä. Vuoteen 2025 mennessä Suomi tavoittelee biotalouden tuotoksen kasvattamista 100 miljardiin euroon ja tämän kasvun myötä 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa, joista Pirkanmaan alueelle voisi syntyä esimerkiksi noin 10 000 työpaikkaa. Luonnonvara-alan kehittämisverkostoa hyödyntävät lisäksi mm. Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan yritykset ja muut kehittäjätahot.

Hankkeessa ovat olleet mukana Parkanon kaupungin ja Pirkanmaan liiton lisäksi myös TAMK, TTY, UTA, Tampereen Kauppakamari sekä Tredea Oy. Selvityksen on toteuttanut Ramboll Oy.

Hallituksen hankkeet ja Luken toimipaikka

Hallituksen kärkihankkeiden toteuttamiseksi Pirkanmaalla, Satakunnassa ja koko Länsi-Suomessa tarvitaan vahvaa biotalouden verkostoa ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat tiedon tuottajien ja tiedon loppukäyttäjien välisen tehokkaan yhteistyön.

Luken Parkanon toimipaikan keskeisiä vahvuuksia ovat

  • suometsien erityisosaaminen
  • innovatiiviset hankkeet
  • korjuuteknologian tutkimus
  • laajojen tutkimusmetsien läheisyys
  • tutkimustyön asiakaslähtöisyys
  • tutkimuksen tarpeisiin kehitetty laboratorio
  • ainutkertaiset pitkät aikasarjat metsätiedoista
     

Tutkimuslähtöisten tuoteaihioiden jatkokehittämisessä ja niiden markkinakelpoisuuden varmistamisessa tarvittaisiin tahoa, jolla on riittävä osaaminen tutkimuksen kaupallistamisesta ja siihen tarvittavien verkostojen luomisesta.

Yritysten tarpeisiin vastaamiseksi tarvittaisiin helposti saatavissa olevia ”paketteja”, niin että ne pystyvät hyödyntämään Luken ja mm. korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämisosaamista. Siksi Luke tarvitsee alueella selkeät kasvot, johon on helppo ottaa yhteyttä.

Lisätietoja antavat:
Projektipäällikkö Kaisa Mustajärvi, p. 050 5360 488,kaisa.mustajarvi@ramboll.fi
Edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela, p. 050 527 2129,jouni.koskela@pirkanmaa.fi
Parkanon kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, p. 044 7865 201,jari.heiniluoma@parkano.fi