Hakuaika: 25.10. – 1.11.2012

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen voi hakea valtion avustusta uudisraken-
nettavia, perusparannettavia sekä hankittavia vuokrataloja tai vuokra-asuntoja varten.

Avustuksen saannin edellytyksenä on , että kohde saa ARA:lta myös korkotukilaina-
päätöksen.

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista ilmoitetaan myöhemmin. Samassa
yhteydessä annetaan erilliset hakuohjeet vuoden 2013 normaalien vuokra- asunto- ja vuokratalolainojen sekä asumisoikeustalolainojen korkotukilainoituksen hake-
misesta.

Hakemuslomakkeita ja tarkempia ohjeita: www.ara.fi,  sekä
Karvian kunta: Kylä-Karviantie 17, puh. 044-2754 767
Kihniön kunta: Kihniöntie 46, puh. 03- 4441243 / 044-7541243
Parkanon kaupunki: Parkanontie 37, puh. 044 -7865653

Karvian kunta           Kihniön kunta          Parkanon kaupunki