Parkanon kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi seuraavat toimet (työsuhteet) ja sijaisuudet:

 1. Kolme (3) sairaanhoitajan perhevapaan sijaisuutta
  Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti.
  Työsuhteen alkaessa työpaikka on terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä Rauhalan palvelukeskuksessa.

 2. Kolme (3) lähihoitajan toimea ja kaksi (2) lähihoitajan perhevapaan sijasuutta
  Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Työsuhteen alkaessa työpaikka on terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä Rauhalan palvelukeskuksessa.   
 3.  

 4. Keittiöapulaisen toimi perusturvan ravintohuollossa
  Kelpoisuusvaatimuksena on catering – alan perustutkinto tai ammattitutkinto tai aiempi alan ammatillinen tutkinto sekä voimassa oleva hygieniapassi
     
 5. Sosiaalityöntekijän perhevapaan sijaisuus
  Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstöstä kelpoisuudesta annetun lain 272/2005 3 §:n mukainen pätevyys.
 6.  

 7. Perhetyöntekijän toimi sosiaalitoimessa
  Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) 6§ mukainen pätevyys (soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto).
 8.  

Kaikilta valittavilta odotamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä sekä kehitysmyönteisyyttä.  

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.  Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän on esitettävä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Toimissa ja sijaisuuksissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 15.4.2010 klo 15.00 mennessä osoitteella: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävistä 1-3. antaa laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi puh. 044–7865 421 sekä tehtävästä 3. emäntä Tarja Raiskio 044-7865722. Tehtävistä 4-5. lisätietoja antaa sosiaalityön päällikkö Saija Kujansuu, puh. 044-7865311.

26.3.2010                                                Perusturvalautakunta