Pirkanmaan Ely-keskus on myöntänyt 1.4.2010 lukien Parkanon kaupungille työllisyyspoliittista avustusta Valo-hankkeen toteuttamiseen. Valo hankkeen tavoitteena on luoda Parkanon kaupungille ja erityisesti työelämän palvelukeskukseen toimintamalli, jossa osalle työttömistä ja syrjäytymisuhan alla olevista henkilöistä pystytään tarjoamaan erilaisia työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Hankkeen on tarkoitus työllistää vuositasolla palkkatuettuun työhön 2-10 kuukauden jaksoihin vähintään 7-12 henkilöä.  

Parkanon kaupunki hakee VALO -hankkeeseen ajalle 1.6.–31.12.2010 määräaikaista PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ JA KOORDINAATTORIA.

Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja työsuhteet jatkuvat vuoden 2011 ja 2012, mikäli hankkeelle myönnetään jatkorahoitus.

Projektipäälliköltä edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta esimerkiksi sosionomi AMK. Työkokemus sosiaalityön ja/ tai työvoimahallinnon alalta luetaan eduksi.  

Koordinaattorilta edellytämme tehtävään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (esim. lähihoitaja) tai muuta vastaavaa tutkintoa.

Molemmissa tehtävissä vaaditaan oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta.  Lisäksi hanketyökokemus, hyvä kirjallinen ja suullinen esiintymistaito luetaan eduksi.

Palkkaus määräytyy Kvtes:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 3 kk:n koeaikaa. 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa viimeistään 25.5.2010 klo 15.00 mennessä osoitteella: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Mainitse hakemuksessa tehtävä jota haet. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tarvittaessa antaa perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, puhelin 044-7865301. 

10.5.2010                        PARKANON KAUPUNKI, PERUSTURVAOSASTO