Parkanon kaupunki hakee virkasuhteeseen

ASUNTOSIHTEERIÄ

Asuntosihteerin tehtävänä on hoitaa valtion kaupungille antamien asuntotoimen tehtävien
valmistelu ja täytäntöönpano. Näitä ovat nykyisin ns. arava- asiat sekä korjaus- ja energia-
avustukset. Tehtävät ovat lakisääteisiä.
Asuntosihteeri toimii myös Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n sekä Kiinteistö Oy Väistön ryhmäkotien toimitusjohtajana ja isännöitsijänä. Parkanon Rantakoto ry:n isännöintitehtävät
siirtyvät asuntosihteerin tehtäväksi v. 2014 alusta alkaen.
Tarvittaessa asuntosihteeri avustaa myös rakennusvalvonnan tehtävissä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aiemmin suoritettu rakennusmestarin tai -insinöörin tutkinto, sekä riittävä käytännön kokemus kunnallishallinnon tehtävissä. Isännöintitehtävien hoitamisen sujuvuudeksi vaaditaan myös isännöintitutkinto tai vähintään vuoden kokemus isännöintitehtävistä. 

Valittavalta henkilöltä edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kehittävää työotetta sekä selkeää ja sujuvaa kirjallista esitystapaa.

Arvostamme kokemusta isännöinti- ja hallintotehtävistä, alaan liittyvien erityislakien ja asetusten tuntemusta sekä laajaa perehtyneisyyttä atk- järjestelmien käytössä.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Palkkaus määräytyy Kvtes:n mukaan. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoiveensa.

Hakemukset ansioluetteloineen ja todistusjäljennöksineen pyydetään toimittamaan viimeistään 30.9.2013 klo 15.00 mennessä,
osoitteella Parkanon kaupunki, Rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 14, 39701 Parkano.

Lisätietoja tehtävästä antavat tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh, 044 7865 601 ja
rakennustarkastaja Pertti Huhtala, puh. 044 7865 651.