Avustusta valtion varoista voi hakea:
–       Pientalojen (omakoti – ja paritalot) energiatalouden parantamiseen (tulorajat)
        Avustettavalta toimenpiteeltä edellytetään , että sillä parannetaan energiataloutta tai otetaan
        lämmityksessä käyttöön uusiutuvaa energiaa
–       Kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin
–       Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan sosiaalisin perustein
–       Hissin suunnitteluun, rakentamiseen sekä muun liikuntaesteen poistamiseen
      
 ( jatkuva hakuaika )
–       Terveyshaitan poistamiseen sosiaalisin perustein  ( jatkuva hakuaika ) 

Toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöstä ilman kaupungin lupaa. 

Hakemuslomakkeita ja tarkempia ohjeita: www.ara.fi sekä kaupunginvirasto
puh. ( 03 )44331
ja 044 – 7865 653.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 27.3.2014 kaupunginvirastoon, Parkanontie 37/ PL 14, 39701 Parkano. Hissi- ja terveyshaitta-avustuksia ja liikuntaesteenpoistamisavustuksia voi hakea läpi vuoden.

Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunta