Asuntojen ja tiettyjen julkisten oleskelutilojen, kuten koulujen, päiväkotien ja vanhainkotien terveydellisten olojen valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin.

Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Asunnossa ei saa olla esimerkiksi mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.

Terveyshaittaa epäiltäessä tulee ensisijaisesti ottaa yhteys kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja), joka on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat. Esimerkiksi kosteusvauriot kannattaa korjata heti, jotta terveyshaittaa ei pääsisi syntymään.

Mikäli asunnon tai muun oleskelutilan omistaja ei perustelluista pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin, terveysvalvonta tarkastaa, onko asunnossa terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta. Terveysvalvonnan tarkastus on maksuton. Terveystarkastaja voi terveyshaittaa arvioidessaan edellyttää tehtäväksi jatkoselvityksiä ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, mitkä ovat maksullisia.

Parkanossa uudisrakentamisessa on aina huomioitava radonin kulkeutuminen asuntoon. Tietoa radonista saat Säteilyturvakeskuksesta ja terveysvalvonnasta. Myös vanhoissa asunnoissa kannattaa mitata huoneilman radonpitoisuus.

Tietoa radonista (Säteilyturvakeskus)


Tuho ja haittaeläimet

Asunnoissa esiintyviä tuhoeläimiä ovat mm. erilaiset hyönteiset sekä rotat ja hiiret. Tavallisimpia hyönteisiä ovat mm. sokeritoukat, muurahaiset ja elintarviketuholaiset.

Tuholaisten torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeintä työtä. Asunnossa varsinkin keittiö- ja pesutilat pidetään riittävän puhtaina. Viemärien lattiakaivot ja vesilukot puhdistetaan säännöllisesti. Ullakot ja kellaritilat pidetään siisteinä ja kaikki rakenteelliset viat – reiät, raot, halkeamat, rikkoutuneet viemärikannet jne. – korjataan nopeasti. Kiinteistöjen jätekatokset pidetään siisteinä. Huolehditaan, että roskalaatikot ovat ehjiä ja ne pidetään puhtaina sekä tyhjennetään riittävän usein.

Jos asuntoon ilmaantuu tuhohyönteisiä, voidaan niiden torjunnassa käyttää soveltuvia torjunta-aineita. Hyönteisen tunnistaminen auttaa torjunnan onnistumisessa. Laajat ja ammattitaitoa vaativat torjunnat on syytä jättää ammattitaitoisten desinfektoreiden tehtäväksi.

Tuhoeläinten hävittäminen on kiinteistön haltijan tehtävä. Rottia voidaan hävittää myrkyttämällä. Ensisijainen torjuntakeino on kuitenkin ennaltaehkäisevästi poistaa rottien ruokailu- ja suojapaikat. Myrkyttäminen tulee tehdä torjunta-ainepakkauksen ohjeiden mukaan siten, etteivät lapset tai kotieläimet pääse käsiksi myrkkyihin. Myrkytystä on jatkettava kunnes rotanmyrkkyä ei enää kulu.

Terveysvalvonta opastaa tuhoeläinten torjunnassa ja auttaa mm. hyönteisten tunnistamisessa.