Parkanon kaupungissa on  vireillä oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Suunnittelualueena on Parkanon kaupungin keskusta lähiympäristöineen.

Alueen pinta-ala on noin 30 km2. Alue kattaa keskustan asemakaavoitetun alueen ja pohjoisessa asemanseudun osayleiskaavaehdotusalueen. Idässä alue rajautuu Pitkäjärven itäpuolelle.
Alla linkki osayleiskaavan laatimisen liittyvään asukaskyselyyn.

Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavaan liittyvä asukaskysely