K U U L U T U S                                     

Parkanon kaupungissa on tullut vireille oikeusvaikutteinen osayleiskaava, koskien aluetta, joka sijaitsee Parkanon uuden rautatieaseman ja Kaidatvedet-järven  välisellä alueella. Tavoitteena on saada asemanseudusta houkutteleva toimintaympäristö niin yrityksien kuin asumisen sijoittumiseksi alueelle.

Asemanseudun osayleiskaavaehdotus ja kaavaselostus on julkisesti nähtävänä MRA:n 19 §:n mukaisesti 5.11. – 4.12.2009 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus jättää muistutus osayleiskaavaehdotuksesta ja kaavaselostuksesta.

Lisätietoja:

Parkanon kaupunki,   http://paikkatieto.airix.fi/tietopankki/parkano/oyk/

Jarmo Kyösti, puhelin  044-7865601, jarmo.kyosti@parkano.fi

Jarkko Malmberg, puhelin 044-7865201, jarkko.malmberg@parkano.fi

Airix Ympäristö Oy; Jouko Riipinen, puhelin 010-2414265, Esko Hyytinen 010-2414023

(kaavaa laativa konsultti) sähköposti: etunimi.sukunimi@airix.fi

Mahdolliset mielipiteet ehdotuksen johdosta pyydetään toimittamaan 4.12.2009 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

 

Ympäristölautakunta