K U U L U T U S                       

 Parkanon kaupungissa on tullut vireille oikeusvaikutteinen osayleiskaava, koskien aluetta, joka sijaitsee Parkanon uuden rautatieaseman kohdalla Seinäjoki-Tampere pääradan molemmilla puolilla rajoittuen etelässä Porin rataan ja lännessä Riuttasjärveen. Tavoitteena on saada asemanseudusta houkutteleva toimintaympäristö niin yrityksien kuin asumisen sijoittumiseksi alueelle.

Asemanseudun osayleiskaavaehdotus ja kaavaselostus asetetaan alueen laajentumisesta johtuen uudelleen julkisesti nähtäväksi MRA:n 19 §:n mukaisesti 22.11. – 22.12.2010 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus jättää muistutus osayleiskaavaehdotuksesta ja kaavaselostuksesta.

 Lisätietoja:

Parkanon kaupunki; www.parkano.fi/ajankohtaista ja http://paikkatieto.airix.fi/tietopankki/parkano/oyk/

Jarmo Kyösti, puhelin  044-7865601, jarmo.kyosti@parkano.fi

Jarkko Malmberg, puhelin 044-7865201, jarkko.malmberg@parkano.fi

Airix Ympäristö Oy;  Esko Hyytinen 010-2414023

(kaavaa laativa konsultti) sähköposti: etunimi.sukunimi@airix.fi

 Mahdolliset mielipiteet ehdotuksen johdosta pyydetään toimittamaan 22.12.2010 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

 Kaavoituslautakunta