K U U L U T U S  

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.(Pahkala) kaupunginosassa koskien korttelin 5080 tonttia 2, sekä siihen liittyviä Niementien ja Humalankadun katualueita. Suunnittelualue sijaitsee Niementien ja Humalankadun kulmauksessa.

 Asemakaavan muutosluonnoksessa korttelin 5080 tonttia 2 laajennetaan eteläosasta lisäämällä tonttialueeksi osaa Niementien –nimistä katualuetta.

Laajennuksen yhteydessä tontin käyttötarkoitus KL (Liikerakennusten korttelialue) muutetaan KM alueeksi (Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön).

Muutoksessa rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 1999:stä 2500 kerrosneliömetriin ja päivittäistavarakaupan kerrosalan (pt) osalta 1700:sta 2000 kerrosneliömetriin.

 Asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti 4.4. – 6.5.2013 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

 Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus jättää mielipide asemakaavan muutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

 Lisätietoja:

Parkanon kaupunki: Jarmo Kyösti, puhelin 044 7865601, jarmo.kyosti@parkano.fi

Arkkitehtikolmio Oy, Ilari Henttinen, Mirva Lehtonen ja Kari Airto

Puh. ja fax 03-225 6766, sähköposti: arkkitehtikolmio@pp.inet.fi

http://www.parkano.fi/kaupunki/ajankohtaista

 Mahdolliset mielipiteet asemakaavan muutosluonnoksesta pyydetään toimittamaan 6.5.2013 mennessä kirjallisesti osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

 Parkanossa 26.03.2013

 Kaavoituslautakunta

002_Kaavaluonnos_Pahkala_Tontti.pdf

361_Pahkala_Kaavaselostus_luonnos_2013_03_08.pdf

361_Pahkala_OAS_2013_03_08.pdf