K U U L U T U S

 Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan muutos (5.) Pahkala kaupunginosassa.

Asemakaavan muutosluonnos koskee kortteleita 5074, 5075, 5028 (kaavatontti 4) ja 5033 (tontti 1).

Kaavamuutoksen tavoitteena on korttelin 5074 sosiaalitointa- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten (YS) osalta tehdä liittymäkieltoalueeseen muutos osalle Vehoniemenkatua.

Korttelin 5075 asuin- liike- ja toimistorakennusten (AL-1) käyttötarkoitus muutetaan asuinpientalojen (AP) korttelialueeksi. Kortteleiden 5028 ja 5033 kaavamuutosalueilla muutetaan tontin kerroskorkeusmääräyksiä. Kortteli 5075 sijaitsee osoitteessa Tehtaantie 2 ja kortteli 5074 Tehtaantien ja Vehomäenkadun kulmauksessa. Korttelin 5028 kaavatontti 4 sijaitsee Katajakadun päässä sekä korttelin 5033 tontti 1 osoitteessa Alakatu 24.

Asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n mukaisesti 15.12.2015 – 20.1.2016 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37. (Kaupunginvirasto suljettuna 23.12.2015 – 5.1.2016)

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavan muutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Yhteystietoja:

Kaavanlaatija:

* Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/ RI Heikki Havanka

p. 040-833 9275 tai 0400-234 349

* Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista (nähtävilläoloaikana)

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 20.1.2016 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Kaavoituslautakunta

Kaavaluonnos

 Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma