K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan muutos (4.) Kallion kaupunginosassa.

Asemakaavan muutosluonnos koskee korttelia 4013 sekä osaa korttelista 4012 ja alueen puisto- ja katualueita.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on, että korttelin 4012 tonttialuetta laajennetaan idän suuntaan. Alueelle muodostetaan kolme tonttia. Ajoyhteys pohjoisimmille tonteille tulee eteläisimmän tontin kautta. Kortteli 4013 muutetaan kerrostalotontiksi. Kulku tontille tulee Rantakodon katua pitkin.

Asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n mukaisesti 5.8. – 3.9.2014 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavan muutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Yhteystietoja:

Kaavanlaatija:

* Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/ RI Heikki Havanka

p. 040-833 9275 tai 0400-234 349

* Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 3.9.2014 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Kaavoituslautakunta

 Kaavakartta.pdf

Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma.pdf