K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan muutos 1. kaupunginosassa (keskusta).

Kaavamuutosalueella sijaitsevat mm. yhteiskoulu ja lukio.

Asemakaavan muutosluonnos koskee korttelissa 1033 olevia tontteja 1,9,10,11,12,13,14,16 ja Soima –nimistä tilaa RN:o 68:0 sekä Koulukujaa.

Muutosalueen tontit 1 ja 11 ovat opetustoimintaa palvelevien toimintojen korttelialuetta. Kaavamerkintä on YO-1/s. Soima –tila ja tontit 12-14 ovat erillispientalojen tontteja (AO-4). Tontit 9-10 ovat asuin- ja liikerakennusten tontteja (AOL). Tontti 16 on asuinpientalojen korttelialuetta (AP).

Kaavamuutoksen tavoitteena onmahdollistaa uuden koulukeskuksen rakentaminen. Nykyinen rakennusoikeus ei riitä kyseisen hankkeen tarpeisiin, joten kaavamuutos on tarpeen. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan kaavan rakennusalat vastaamaan tulevaa tarvetta. Samassa yhteydessä tarkistetaan AO-4 ja AOL -tonttien rajoja ja käyttötarkoituksia. Niihin mahdollisesti lisätään lisäalueita.

Asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n mukaisesti 22.3. – 20.4.2016 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavan muutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Yhteystietoja:

Kaavanlaatija:

* Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/ RI Heikki Havanka

   p. 040-833 9275 tai 0400-234 349

* Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista (nähtävilläoloaikana)

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 20.4.2016 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Kaavoituslautakunta

Asemakaavaluonnos

Asemakaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma