K U U L U T U S 

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan muutoksia:

1.(Keskustan)  kaupunginosa 

Asemakaavan muutosluonnos, joka koskee korttelin 1011 kaavatonttia 10. Alue sijaitsee Satakunnankatu 27  varrella.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tontin nykyinen kaavamerkintä (AO) AR-merkinnäksi, mikä mahdollistaa vähintään viiden asunnon sijoittamisen nykyiseen asuinrakennukseen. Tontin tuleva rakennusoikeus on 450 m2.

Asemakaavan muutosluonnos, joka koskee korttelin 1012 tonttia 6 ( Keskuskatu 4) ja korttelin 1013 tonttia 2 (Keskuskatu 2/Parkanontie 59).

Korttelin 1012 tontin nro 6 osalta on tarkoitus muuttaa asemakaavaa siten, että nykyiseen tontilla olevaan rakennukseen voidaan sijoittaa 7 asuinhuoneistoa ja 3 liike-/toimistohuoneistoa. 

Korttelin 1013 tontin nro 2 osalta kaavamuutoksen aiheuttaa mm. se, että tontin eteläosasta on Parkanon kaupunki ostanut kyseisestä tontista 123 m2 katualueeksi. Varsinainen liiketontti pienenee saman verran.

Asemakaavan muutosluonnokset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat  ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n  mukaisesti 21.5. – 19.6.2013 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevista asemakaavan muutosluonnoksista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Yhteystietoja:

Kaavanlaatija:

* Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/ RI Heikki Havanka

   p. 040-833 9275 tai 0400-234 349

* Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

 Mahdolliset mielipiteet  asemakaavan muutosluonnoksista sekä  osallistumis- ja arviointisuunnitelmista pyydetään toimittamaan 19.6.2013 mennessä osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Kaavoituslautakunta

1011-10_asemakaavan_muutosluonnos.pdf

1011-10_asemakaavamerkinnt.pdf

1011-10_OAS.pdf

1011-10.jpg

1012_ja_1013_asemakaavan_muutosluonnos.pdf

1012_ja_1013_asemakaavamerkinnt.pdf

1012_ja_1013_OAS.pdf

1012-1013.jpg