K U U L U T U S 

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan muutos (4.) Kallion kaupunginosassa.

Asemakaavan muutosehdotus koskee korttelia 4013 sekä osaa korttelista 4012 ja alueen puisto- ja katualueita. Myöhemmin hankkeeseen on otettu mukaan ns. Meijerin alue, mikä käsittää osan kortteleista 4023 ja 4050 sekä puisto- ja katualueita.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on, että korttelin 4012 tonttialuetta laajennetaan idän suuntaan. Alueelle muodostetaan kolme tonttia. Ajoyhteys pohjoisimmille tonteille tulee eteläisimmän tontin kautta. Kortteli 4013 muutetaan kerrostalotontiksi. Kulku tontille tulee Rantakodon katua pitkin. Puiston alueelle on lisätty energiahuollon alue EN, jolle saa rakentaa energiahuoltoon tarvittavan rakennuksen.

Korttelin 4023 kerrostaloalue muutetaan rivitalojen korttelialueeksi. Saman korttelin AL-tontti muutetaan AP-tonteiksi. Korttelissa 4050 olevat AO-tontit muutetaan AP-tonteiksi. Kaava-alueella tulee lisäksi katu- ja puistoalueiden osalta erilaisia muutoksia.

Asemakaavan muutosehdotus ja -selostus ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n mukaisesti 17.3. – 15.4.2015 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavan muutosehdotuksesta ja –selostuksesta.

Yhteystietoja:

Kaavanlaatija:

* Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/ RI Heikki Havanka

   p. 040-833 9275 tai 0400-234 349

* Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet ehdotuksesta pyydetään toimittamaan 15.4.2015 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Kaavoituslautakunta

4012 ja 4013

Meijeri 4023 ja 4050

Merkkien selitykset

Selvitys rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma