K U U L U T U S

 Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan muutos (4.) Kallion  kaupunginosassa.

 Asemakaavan muutosluonnos koskee korttelia 4003 sekä  siihen liittyviä puisto- ja katualueita. Alue rajoittuu länsi- ja pohjoissivulta  Elokankaankatuun, itärajana on Parkanontie ja etelärajana on Olovinkuja ja Pikkupuiston eteläreuna.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on, että korttelin 4003 tonttien 10-12 tieyhteys Parkanontielle virallistetaan Pikkupuiston kautta kulkevalla pihakadulla. Korttelin 4003 liittymäkiellot Parkanontielle ja Elokankaankadulle poistetaan. Töyrykuja muutetaan puistoalueeksi.

Asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma  ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n  mukaisesti 20.2. – 21.3.2014 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavan muutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Yhteystietoja:

Kaavanlaatija:

* Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/ RI Heikki Havanka

   p. 040-833 9275 tai 0400-234 349

* Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet  pyydetään toimittamaan 21.3.2014 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Kaavoituslautakunta

Kaava_pdf-tiedosto_2.pdf

Merkkien_selitykset_pdf.pdf

Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma.pdf