K U U L U T U S 

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaava  (9.) Haukkalan  kaupunginosassa.

Asemakaavoituksen kohteena oleva alue rajoittuu Parkanonjärveen . Alue on Parkanon kaupungin Heittolan kylää. Kaava-alueeseen kuuluvat seuraavat tilat: Artolanranta RN:o 3:62 ja Honkakallio RN:o 3:63. Kaava-alueen länsirajana on tilat 3:47 ja 3:49. Pohjois- ja itärajana on tilat 3:52 ja 3:53 sekä etelärajana on Parkanonjärven vesijättö (581-401-11-1) ja Heittolan kylän vesialueet (581-405-876-1 ja 143-403-876-1).

Kaavoitustyö on käynnistetty Parkanon kaupungin aloitteesta. Kaavahankkeen tavoitteena on saada alueelle pinta-alaltaan suuria asuinpientalotontteja.   

Asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma  ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n  mukaisesti 24.4. – 23.5.2014 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavan muutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Yhteystietoja:

Kaavanlaatija:

* Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/ RI Heikki Havanka

   p. 040-833 9275 tai 0400-234 349

* Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet  pyydetään toimittamaan 23.5.2014 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Kaavoituslautakunta