KUULUTUS
Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaava ja asemakaavan muutos (7) Pentti  kaupunginosassa.

Alue sijaitsee Pentinrannan alueella Parkanon ydinkeskustan luoteispuolella, Kirkkojärven ja
Pentintien alueella.

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 7004 sekä virkistys-, katu- ja rautatiealuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu osa korttelista 7025, osa erityisaluetta (ET) sekä
virkistys-, katu-, venevalkama- ja rautatiealuetta.

Asemakaavalla muodostuvat osa korttelista 7025, osa erityisaluetta (ET) sekä korttelit 7026 – 7030 niihin liittyvine virkistys-, katu- ja rautatiealueineen.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus sekä –selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n ja MRA:n 27 §:n  mukaisesti
30.08.2011 – 28.09.2011 Mittaus- ja kaavoitustoimistossa, Kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Lisätietoja:

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

* Jarmo Kyösti, p 044 786 5601, sähköp. etunimi.sukunimi@parkano.fi

* Suunnittelutalo S. Anttila Oy/ Esko Räntilä, p. 040 743 6381,

sähköposti: esko.rantila@suunnittelutalosanttila.fi

 Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen),
on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavasta ja –muutosehdotuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mahdolliset mielipiteet  pyydetään toimittamaan
28.9.2011 mennessä osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, PL 14, 39701 Parkano.

Kaavoituslautakunta

Asemakaavakartta.pdf

Kaavaselostus_Pentinranta.pdf

Kairaukset.pdf

Tärina_ja_runkomeluselvitys.pdf