K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaava ja asemakaavan muutos (7.) Pentin kaupunginosassa.

Alue sijaitsee valtatie 3:n ja Karviaan menevän tien liittymän pohjoispuolella rajoittuen eteläosastaan Karviantiehen ja itäosastaan kolmostiehen. Kaavoitustyö on käynnistetty Parkanon kaupungin aloitteesta hankkimansa lisämaan kaavoittamiseksi. Lisäksi myös osalla alueen yrittäjistä on rakentamistarpeita, mitkä edellyttävät kaavan muuttamista.

Asemakaavan muutoksen kohteena on korttelit 7018 ja 7019, katu- ja puistoalue (VP) sekä kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen (LT).

Asemakaavan muutoksella muodostuu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY-1) korttelit 7018  ja  osa korttelia 7019. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-2) osa korttelia 7019, sekä katu- ja puistoaluetta (VP).

Uusi asemakaava laaditaan määräalalle Kytölä  581-421-59-2-M601 ja tilalle Niemi 581-421-5-269.

Asemakaava sisältää laajennettua korttelia 7019, minkä käyttötarkoitus on TY-1 ja T-2 korttelialuetta sekä katualuetta.

Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä selostus ja  osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRA:n 30 § mukaisesti nähtävillä 13.2. – 14.3.2018 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla (kaupungintalon 3. kerros) sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ylläolevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

040 833 9275, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh. 044 786 5601, jarmo.kyosti@parkano.fi

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 14.3.2018 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

Asemakaavaluonnos

Kaavamääräykset

Kaavaselostus (alustava)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma