K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan muutos (1.) Keskustan  kaupunginosassa.

Asemakaavan muutosehdotus koskee korttelin 1011 kaavatonttia 10.  Alue sijaitsee Satakunnankatu 27 varrella.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tontin nykyinen kaavamerkintä (AO) AR-merkinnäksi, mikä mahdollistaa vähintään viiden asunnon sijoittamisen nykyiseen asuinrakennukseen. Tontin rakennusoikeus on 450 m2.

Asemakaavan muutosehdotus ja kaavaselostus  ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti 27.8. – 25.9.2013 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavan muutosehdotuksesta ja kaavaselostuksesta.

Yhteystietoja:

Kaavanlaatija:

* Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/ RI Heikki Havanka

   p. 040-833 9275 tai 0400-234 349

* Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista (Nähtävilläoloaikana)

Mahdolliset mielipiteet  asemakaavamuutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan 25.9.2013 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Kaavoituslautakunta

1011-10_asemakaavaehdotus.pdf

1011-10_asemakaavamerkinntehdotus.pdf

1011-10_kaavaselostus.pdf