K U U L U T U S 

 Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan muutos (1.) Keskustan  kaupunginosassa.

 Asemakaavan muutosehdotus koskee korttelin 1012 tonttia 6 (Keskuskatu 4) ja korttelin 1013 tontteja 1 ja 2 (Keskuskatu 2/Parkanontie 59) sekä katualuetta.

Korttelin 1012 tontin nro 6 osalta on tarkoitus muuttaa asemakaavaa siten, että nykyiseen tontilla olevaan rakennukseen voidaan sijoittaa 6 asuinhuoneistoa ja 3 liike-/toimistohuoneistoa, ja siitä tulee   asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL).

Korttelin 1013 tontin nro 2 osalta kaavamuutoksen aiheuttaa mm. se, että tontin eteläosasta on Parkanon kaupunki ostanut kyseisestä tontista 123 m2 katualueeksi. Varsinainen liiketontti pienenee saman verran. Lisäksi kortteliin 1013 tulee entisen kahden tontin sijasta kolme tonttia. Kirkkokadun puolelle tulee tontti numero 3 ja siitä tulee asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Toisesta tontista tulee numero 4 ja se on liikerakennusten korttelialue (KL).

Korttelin 1013 tontti nro 1 otetaan kaavamuutosalueeseen mukaan, koska tonteilla 1 ja 2 olevat rakennukset ovat kiinni toisissaan. Siitä tulee asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL).

Asemakaavan muutosehdotus ja selostus ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n  mukaisesti 17.9. –  16.10.2013 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavan muutosehdotuksesta ja selostuksesta.

Yhteystietoja:

Kaavanlaatija:

* Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/ RI Heikki Havanka   p. 040-833 9275

* Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista (Nähtävilläoloaikana)

 Mahdolliset mielipiteet kaavaehdotuksesta ja selostuksesta pyydetään toimittamaan  16.10.2013 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Kaavoituslautakunta

 1012-1013_laajennettu.jpg

Kaavamääräykset.pdf

Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma.pdf

Kaavaselostus.pdf